OZ 2009/4

UVODNIK Spoštovani bralci! Pred vami je zadnja številka XIV. letnika Organizacije znanja, ki je dejansko Zbornik konference COBISS 2009. Tokratna konferenca je nosila oznako "ministrska", za kar je obstajalo več razlogov: • pripravili smo jo skupaj s slovenskim Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zunanje zadeve; • projekt COBISS.Net je bil obravnavan kot pomembna sestavina mednarodnega razvojnega sodelovanja v regiji; • aktivno vlogo so imeli visoki predstavniki pristojnih ministrstev iz vseh držav v regiji, ki so izkazale interes za sodelovanje v projektu COBISS.Net . Število udeležencev se je povsem približalo številki 500, kar je skrajna zmogljivost kongresnega centra Habakuk. Od tega sta bili dve tretjini udeležencev iz tujine, predvsem iz držav, kjer uporabljajo sistem COBISS, saj je zanje konferenca tudi element stalnega strokovnega izpopolnjevanja. IZUM vlaga velike napore, da bi bila vsakokratna konferenca učinkovito strokovno srečanje, in med drugim zagotavlja štipendije za udeležbo ter organizira simultano prevajanje v jezike držav, od koder prihaja največ udeležencev. Ključna pa je kakovost vsebinskega programa konference, ki se kaže v odprti strokovni obravnavi vseh "žgočih" vprašanj delovanja COBISS-a in v kompetentni predstavitvi dominantnih trendov v svetovnem knjižničarstvu. Dva izpostavljena panela konference COBISS 2009 o pomenu knjižničnega informacijskega sistema za transparentnost raziskovalne dejavnosti in za celovit vpogled v kulturno ustvarjalnost pa sta razgrnila tudi politično razsežnost teh dveh pomembnih segmentov družbenega razvoja. Nastop izjemno uglednih tujih strokovnjakov na konferenci dviguje prestižnost mariborskih zborovanj in priča o globalni prepoznavnosti IZUM-a kot nosilca razvoja knjižničarstva v regiji. COBISS.Net resnično postaja sinonim za uspešno povezovanje knjižnic v delu Evrope, kjer je uresničevanje pobud za sodelovanje vse prej kot preprosto, a toliko bolj potrebno. Govorimo lahko o poslanstvu IZUM-a, ki ga cenijo in podpirajo tako doma kot v mednarodnem okolju, konference COBISS pa so priložnost, da to tudi izrazijo in predstavijo namere o konkretnih akcijah. Program Ministrske konference o informacijski infrastrukturi znanosti, izobraževanja in kulture COBISS 2009 je zajemal: • Uvodni del, v katerem sta spregovorila mag. Tomaž Seljak , direktor IZUM-a, veleposlanik Vojko Volk , koordinator za Zahodni Balkan v Ministrstvu za zunanje zadeve, uvodno predavanje pa je imela Stamenka Uvalić-Trumbić iz Globalnega foruma za kakovost, akreditacije in priznavanje izobrazbe v UNESCU. (Njihove govore predstavljamo v celoti.) • Panel z naslovom Dostopnost informacij o raziskovalnih potencialih in rezultatih raziskovalnega dela za sodelovanje v regiji je vodil državni sekretar v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. József Györkös , sodelovali pa so visoki predstavniki ministrstev, pristojnih za znanost iz držav, ki so doslej izkazale interes za sodelovanje v projektu COBISS.Net . (V zborniku objavljamo povzetek razprave in prispevke, ki so jih avtorji posredovali v pisni obliki.) • Panel z naslovom Knjižnični informacijski sistemi za pregled ustvarjalnosti je vodila mag. Tatjana Likar iz Ministrstva za kulturo, ob slovenski ministrici za kulturo Majdi Širca pa so sodelovali predstavniki kulturnih ministrstev držav iz mreže COBISS.Net . (Objavljamo povzetek razprave in prispevke, ki so bili posredovani v pisni obliki.) • Plenarni program prvega dne je s predavanjem o knjižničnih potrebah študentov na daljavo sklenil sir John Daniel , nekdanji direktor Open University London in sedaj predsednik Commonwealth of Learning. (Predavanje je objavljeno v celoti.) • V posebni sekciji sta dr. Tomaž Kalin , nekdanji vodja Sveta direktorjev DANTE v Cambdridgeu, in mag. Marko Bonač , direktor slovenske akademske mreže ARNES, predstavila razvoj evropskega in slovenskega raziskovalnega omrežja.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5