OZ 2009/4

144 ORGANIZACIJA ZNANJA 2009, LETN. 14, ZV. 4 UVOD V Sloveniji sem že četrtič, saj je moja soproga Zora Slovenka, vendar pa imam tokrat prvič priložnost spregovoriti strokovnemu avditoriju knjižničarjev, kar me zelo veseli. Govoril bom o temi, s katero se že dolgo in poglobljeno ukvarjam, o čemer se lahko prepričate na spletni strani http://www.librarytechnology.org . Tam boste našli UPORABNI[KI VMESNIKI NASLEDNJE GENERACIJE Izvleček V informacijski pokrajini se pojavlja vse več neknjižničnih ponudnikov, ki pritegujejo pozornost dosedanjih uporabnikov knjižnic. Knjižnice se nahajajo v obdobju intenzivne tranzicije in se dnevno soočajo z vprašanjem, ali še ustrezno zadovoljujejo informacijske potrebe svojih uporabnikov. Le-ti namreč pričakujejo več od tradicionalnega kataloga in niso pripravljeni spregledati vse pomembnejših digitalnih virov. Velikega pomena so pri tem uporabniški vmesniki, ki so pri knjižnicah preveč zavezani tradicionalnemu katalogu. Novi knjižnični vmesniki morajo zajeti več funkcij, ki tvorijo "iskalni sloj", kar je ustreznejši pojem od kataloga. Seči je treba v celotno vsebinsko telo knjižnične zbirke, vpeljati globinsko indeksiranje in upoštevati značilnosti socialnega mreženja uporabnikov. Začela se je nova faza v avtomatizaciji knjižnic, ko ne bo dovolj le izbrati enega od ne preveč različnih proizvodov na trgu, ampak bo treba sprejeti konceptualne odločitve, ki jih bodo razvijalci knjižničnih informacijskih sistemov podprli s svojo inovativnostjo. Ključne besede uporabniški vmesnik, OPAC, iskalni sloj, globinsko indeksiranje Abstract Next Generation User Interfaces In the information landscape, there is an increasing number of non-library providers who attract the attention of current library users. Libraries are in a state of intense transitioning and face the question of whether or not they still sufficiently meet the information needs of their users on a daily basis. The users expect more from the traditional catalogue and are not willing to overlook the increasingly important digital sources. User interfaces, which are too dedicated to traditional catalogues in library settings, are of key importance. New library interfaces should include several functions that build a "search layer", a term that is more suitable than "catalogue". One needs to reach into the overall contents of a library collection, implement in-depth indexing and consider the users’ social networking characteristics. A new phase in library automation has begun; when it is not enough to merely select one of the various similar products on the market, but where conceptual decisions have to be made that will be supported by the innovation of library information system developers. Keywords user interface, OPAC, search layer, in-depth indexing repozitorij Library Technology Guides s ključnimi podatki o avtomatizaciji knjižnic, mednarodni pregled dosežkov na tem področju ter najave in prikaze razvoja v podjetjih in organizacijah, ki delujejo na področju tehnologij za avtomatizacijo knjižnic. Direktorij lib-web- cats ( lib rary web sites and cat alogs) predstavlja knjižnice po svetu, pri čemer neameriški del v zadnjem času hitro raste – koristna bi bila vključitev knjižnic iz regije Balkana, saj so zelo zanimive za široko mednarodno javnost. Podatkovno bazo smo začeli graditi leta 1995 Marshall Breeding Vanderbilt University Kontaktni naslov: marshall.breeding @ vanderbilt.edu

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5