OZ 2009/1-2

COBISS OBVESTILA EGAIS – The Ethical GovernAnce of emergIng technologies (Sporo~ilo za javnost o projektu EU: Eti~no upravljanje prihajajo~ih tehnologij – Novi vidiki upravljanja z vklju~evanjem etike v tehni~ne razvojne projekte in aplikacije.) Projekt EGAIS je 3-letni projekt, ki ga financira Evropska komisija (Splošni direktorat za znanost in družbo). V interdisciplinarni skupini so filozofi, organizacijski znanstveniki, tehnologi in eks- perti za etiko, ki jih koordinira Raziskovalni center za inovacije, tehnologije in finančne servise (CeTIF) na Università Cottolica di Milano (Italija), v sodelovanju s partnerji s Facultes Universi- taires Notre Dame de la Paix, Namur (Belgija), Middlesex University, London (Velika Britanija), Institut Catholique des Arts et Métiers, Lille (Francija) in Instituta informacijskih znanosti v Mari- boru (Slovenija). Projektni cilji Cilj projekta EGAIS je preseči obstoječe omejitve v pristopih k etičnemu ravnanju pri projektih tehničnega razvoja. K etični problematiki sodijo: ad hoc zaznavanje etičnih vidikov, težave pri anticipiranju etičnih učinkov mnogih sodobnih tehnologij in nerazumna pričakovanja takšnih anticipacij, kjer je ekspertno znanje raztreseno po disciplinah in institucionalizirano znotraj njih. Vsekakor prepoznavanje ne-nevtralnosti IKT poudarja potrebo po korigiranju pristopa, ki ločuje družbene potrebe od tehnologije in širi pogled na tehnološki razvoj tudi z ekonomskega, politične- ga in institucionalnega vidika. Projekt EGAIS preverja, kako bi lahko etične razmisleke vgradili v kulturo raziskovanja in teh- nološkega razvoja pri raziskavah v EU na način, da bi taki razmisleki postali normalna sestavina evalvacije in procesa tehničnega razvoja. Zainteresiranim želimo dati splošna vodila za koherenten in povezovalen pristop k vključevanju etičnih premislekov že pri oblikovanju začetnih predlogov in nato skozi celoten potek projekta. Z odkrivanjem vsestranskih vplivov etičnih implikacij, ki izvirajo iz novih in nastajajočih teh- nologij, bo EGAIS zajel tudi poglede, sugestije, vprašanja in povratne informacije neposrednih udeležencev (nosilcev odločanja, tvorcev evropske politike, razvojnikov informacijske industrije, akademikov in raziskovalcev na področju IKT, raziskovalne skupnosti in civilne družbe), ki jih bomo vključili v serijo delavnic. Več informacij o delavnicah bo dostopnih na spletni strani projekta: http://www.egais-project.eu (stran je še v nastajanju). Glavni koordinator projekta je Federico Rajola (federico.rajola@unicatt.it ). Kontaktne osebe: - Penny Duquenoy (P.Duquenoy@mdx.ac.uk ) - Philippe Goujon ( pgo@info.fundp.ac.be ) - Sylvain Lavelle (sylvainlavelle@icam.fr) - Franci Pivec (franci.pivec@izum.si) Franci Pivec doi:10.3359/oz0912048 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5