OZ 2008/4

M 213 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 4 SIOUG (Slovenian Oracle User Group) je prostovolj- no, samostojno in nepridobitno združenje posameznikov in pravnih oseb, ki uporabljajo programsko opremo Oracle ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem. Namen društva (uradna spletna stran http://www.sioug.si) je spodbujati, vzpostaviti in vzdrže- vati sodelovanje med slovenskimi uporabniki programske opreme Oracle in zagotavljati kakovosten dialog med uporabniki in družbo Oracle. Generalna pokrovitelja letošnjega 13. srečanja SIOUG, ki je bilo od 21. do 24. septembra 2008, sta bili podjetji EMC 2 (http://www.emc.com) in ORACLE (http://www. oracle.com) . Sre;anja se je udeležilo 473 slušateljev, ki so imeli na izbiro nekaj več kot 100 predavanj in pred- stavitev z različnih področij informacijske tehnologije in uporabe programske opreme Oracle. Nekaj o podjetju ORACLE in njegovih pro- gramskih re{itvah ORACLE sodi med vodilne svetovne proizvajalce pro- gramske opreme za upravljanje informacij, vendar pa je najbolj znan po sofisticiranih sistemih za upravljanje relacijskih podatkovnih baz, ki jih uporabljajo podjetja najrazličnejših velikosti in obsega. Oracle je bil prvi, ki je s svojimi rešitvami RDBMS podprl strukturni jezik po- izvedb v podatkovnih zbirkah (SQL – Structured Query Language). SQL je danes potrjen industrijski standard. Podjetje ORACLE je leta 1977 ustanovil Lawrence J. Ellison. S sodelavci je hotel dokazati, da je takrat pre- vladujoče prepričanje o tem, da relacijske podatkovne zbirke nimajo prihodnosti in proizvodi na njihovi osnovi ne morejo biti komercialno uspešni, zmotno. Svoje vizi- onarstvo je Ellison potrdil z razvojem podjetja ORACLE v globalno korporacijo s 43.000 zaposlenimi in z letnim prihodkom, ki je v zadnjem letu presegel 10 milijard USD (Oracle – poslovni rezultati). Čeprav je paradni konj med proizvodi relacijska baza, pa Oracle danes ponuja široko paleto proizvodov in rešitev, ki so rezultat lastnega razvoja ali pa so bili dodani po- nudbi na osnovi nakupov IT podjetij, za kar so v zadnjih letih pri Oraclu namenili približno 20 milijard USD. Oracle danes ni le sinonim za baze podatkov, temveč pomeni tudi upravljanje odnosov s strankami (CRM), upravljanje s človeškim kapitalom (HCM), poslovno ob- veščanje (BI) in neprekinjeno proizvodnjo (angl. lean manufacturing ). Prihodnost Oraclovih aplikacij sloni na odprti in stan- dardni storitveno usmerjeni arhitekturi (SOA), ki omogo- ča povezovanje najboljših rešitev v prilagodljiv in integri- ran poslovno-informacijski sistem. V 2008 je Oracle napovedal izid zbirke rešitev Oracle Data Integration Suite, platformo za integracijo podatkov, ki povezuje heterogene vire podatkov in prenaša jasne, natančne in pravočasne podatke celotnemu podjetju. Oracle Data Integration Suite je komponenta vmesne programske opreme Oracle Fusion Middleware. Zbirka je zgrajena na odprtih standardih, njene komponente pred- stavljajo odprto ogrodje za integracijo podatkov iz hetero- genih podatkovnih virov in aplikacij, ki vključujejo IBM DB2, MySQL, Microsoft SQL Server, Teradata, Oracle Database ter Oracle in druge aplikacije ERP. Več o pestri ponudbi Oraclovih programskih rešitev in servisov je mogoče izvedeti na http://www.oracle.com/ global/si/index.html. PROGRAM IN VSEBINE SRE^ANJA SIOUG 2008 Kot že rečeno, je srečanje SIOUG namenjeno razvijal- cem, upravljavcem podatkovnih baz in drugim uporabni- kom, ki se na kakršen koli način srečujejo s programsko opremo Oracle. Srečanje je izvedeno v obliki predavanj in predstavitev, ki so glede na različna področja, ki jih Oracle pokriva, razdeljena v naslednje sklope: • administracija baze podatkov, • arhitekture informacijskih sistemov, • razvoj in uvajanje aplikacij, • poslovna inteligenca in podatkovna skladišča, • aplikacije Oracle. SRE^ANJE SIOUG 2008

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5