OZ 2008/4

204 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 4 Konferenca IFLA 2008 z naslovom Libraries without borders: Navigating Towards Global Understanding (Knjižnice brez meja: Krmarjenje proti globalnemu razu- mevanju) je potekala v Quebecu v Kanadi od 10. do 14. avgusta 2008. Na otvoritvi so nastopili številni govorniki: Michaëlle Jean (generalna guvernerka Kanade), Claude Bonnelly (predsednik Nacionalnega organizacijskega odbora), Mar- guerite Blais (predstavnica uprave Quebeca), Claudia Lux (predsednica Ifle) in Dany Laferriere . Prireditev je spremljal pester kulturni program, nastopil je tudi profe- sorski zbor Univerze Laval, ki je podelila častni doktorat Ismaëlu Serageldinu , direktorju Aleksandrijske knjižnice. Sledijo kratki povzetki prispevkov, ki sem jih poslušala, ali reference nanje. Dobava dokumentov in souporaba virov Globalna souporaba virov preko meja: Premagovanje geografskih, jezikovnih in konceptualnih meja v medknjižni~ni izposoji in servisih dostave dokumentov Michael Ireland (CISTI, Kanada) je predstavil dva nova spletna servisa, Discover in eBook Loans , ki namesto do- sedanje dostave tiskanih dokumentov omogočata dostavo e-dokumentov ( New Directions in Digital Information Delivery in the Web Environment at the Canada Institute for Scientific and Technical Information , http://www.ifla. org/IV/ifla74/papers/074-Ireland-en.pdf). Reakcije knjiž- nic na novo ponudbo so bile različne: nekatere zelo pozi- tivne, nekatere nevtralne, nekaj pa je bilo tudi negativnih. Ngian Lek Choh (National Library of Singapur) je pred- stavila singapurski projekt razvoja novih načinov dostave dokumentov ( Libraries without Borders: Content Delive- ry, Singapore Style, http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/ 074-Wah_Choh-en.pdf). Opisala je tri pristope oziroma modele, ki jih proučujejo in preizkušajo. Prvi model je povzet po modelu restavracije: v restavraciji dobi gost jedilni list, izbere jed in osebje jed pripravi. Skladno s tem modelom mora knjižnica poskrbeti za katalog razpol- ožljivih vsebin, poiskati in zapakirati vsebino, pri dostavi paziti, da so upoštevane pravice uporabe, ter poskrbeti za plačilo. Model se obrestuje, če so zahteve po njem velike in če je tudi vrednost vsebine dovolj velika, da se naložba povrne. Drugi model je povzet po modelu ribo- lova: uporabnik, ki pozna ribe, se poda na odprto morje in vrže vabo. Od ulova zadrži to, kar potrebuje, drugo izpusti nazaj v morje. Po tem modelu knjižnice dostavijo vsebino na mesta, kjer so uporabniki (Google, YouTube, Flicker, Wikipedia, My-Space. Facebook itd.), in pri tem uporabijo orodja, ki jih razvijajo in vzdržujejo drugi. Pri tretjem modelu je uporabljen franšizni pristop, ki ga nare- kujejo zahtevnejši uporabniki predvsem z raziskovalnega področja. Knjižnica lahko ponudi uporabnikom različne API-servise, da jih vključijo v svoje portale. Maria Mu- soke (Makerere University, Uganda) je predstavila servis za dostavo dokumentov, ki izboljšuje dostop do infor- macijskih virov v oddaljeni Ugandi ( Document Delivery Services Enhance Access to Information Resources in Remote Uganda , http://www.ifla.org/IV/ifla74/papers/ 074-Musoke-en.pdf). Günter Mühlberger (University of Innsbruck) je predstavil projekt eBooks on Demand (EOD) – a European Digitisation Service , http://www. ifla.org/IV/ifla74/papers/074-Gstrein_Muhlberger-trans- en.pdf). V projektu sodeluje 13 knjižnic iz 8 evropskih držav – med njimi je tudi Slovenija. Na osnovi povpraše- vanja se knjiga (če še ni digitalizirana) digitalizira, arhi- vira in v nekaj dneh dostavi uporabniku. Za digitalizacijo in obdelavo naročila poskrbi vsaka posamezna knjižnica, naročanje, dostava e-knjige uporabniku in elektronsko plačilo pa se izvajajo preko osrednjega servisa. Za projekt je pomembno predvsem to, da privablja k sodelovanju še druge knjižnice. Ohranjanje (digitalnega) gradiva, informacij- ska tehnologija: Zveza IFLA-CDNL za biblio- grafske standarde (ICABS) in pravne knjižnice V prvem delu predstavitev je bil poudarek na obravnavi digitalnih vsebin na fizičnih nosilcih, v drugem delu pa na infrastrukturi za ohranjanje digitalnih vsebin. Mona Jimenez (New York University) je predstavila težave, s katerimi se srečujejo pri dostopu do večvrstnega gradiva (multimedijev) na CD-ROM-ih (Interactive multimedia on CD-ROM: experiments with risk assessment , http:// KONFERENCA IFLA 2008

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5