OZ 2008/3

150 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 3 Za predsednico pododbora SC8 – Quality-Statistics and performance evaluation je bila za 3-letno obdobje izbrana Roswitha Poll. Hkrati se je pododbor SC8 preimenoval glede na njegov dejanski vsebinski obseg v “Standardiza- tion of quantitative and qualitative data for the manage- ment of information organizations and content providers, e.g., libraries, archives, museums and publishers”. Brian Green in Jane Thacker sta ob koncu svojega man- data pri vodenju pododbora SC9 za svoje delo prejela zahvalno resolucijo. Zaradi neaktivnosti se ukinja delovna skupina WG4 – Terminology of information and documentation. Drugo ISBN (International Standard Book Number) V sistemu ISBN je trenutno vključenih 175 držav, zadnji dve vključeni državi sta Afganistan in Laos. Prehod na 13-mestno številko je končan in uporabnikom ni povzro- čil resnejših problemov. Agencija se trenutno ukvarja s problemom pravilnega označevanja digitalnih publikacij. Za vsak tip digitalnega zapisa naj bi se uporabil svoj ISBN, kar je zahteva celotne dobavne verige. ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations). Namen ISIL je unikatni identifikator za knjižnice in so- rodne organizacije z minimalnim vplivom na obstoječe nacionalne identifikacijske sisteme. Trenutno ima na- cionalno agencijo ISIL 16 držav: Avstralija, Argentina, Kanada, Ciper, Nemčija, Danska, Egipt, Finska, Francija, Velika Britanija, Iran, Koreja, Nizozemska, Nova Zelan- dija, Norveška in Švica. Poleg njih sta v sistem vključeni še dve agenciji: OCLC (WorldCat Symbol) in ZDB (Staatsbibliothek zu Berlin). ISAN (International Standard Audiovisual Number). Trenutno je podeljenih več kot 500.000 identifikacij za različne tipe, kot so filmi, serije, dokumentarni filmi, športni dogodki, TV-programi in video igrice. Registracij- ske agencije so trenutno v 19 državah. Opombe 1 http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_commit- tees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee. htm?commid=48750 2 http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_commit- tees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee. htm?commid=48798 3 http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_commit- tees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee. htm?commid=48826 4 http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_commit- tees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee. htm?commid=48836 5 http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_commit- tees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee. htm?commid=48856 Robert Vehovec

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5