OZ 2008/1

M T 5 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 1 Takođe se mogu dobiti i naslovi elektronskih časopisa, kao i linkovi koji sadrže dodatne informacije, abstrakte ili pune tekstove na različitim URL adresama. Pristup ovim informacijama zavisi od licencnih prava svakog pojedi- načnog korisnika, ili njegove matične biblioteke, za po- jedine e-časopise. Portal OPAC-ZDB ažurira se svakodnevno. ZDB nudi i mogućnost povezivanja preko različitih linkova, kao i mogućnost preuzimanja željenih članaka ili slanja u vidu dokumenta. ZDB – CD ROM CD-ROM-ovi izlaze dva puta godišnje. Izdaje ih K. G. Saur Publishing. Oni sadrže naslove i lokacijske podatke uključujući i odgovarajuće korporacije i adrese bibliote- ka. Sastoje se od dva diska koji su kompatibilni sa razli- čitim verzijama Windows sistema. Podržavaju standardnu opciju pretraživanja. Ponuđene su i proširene funkcije pretraživanja, kao što je regionalna međubibliotečka po- zajmica, godišnje ili u periodima, frekvencija publikacija ili formata, izdanja itd. Može se birati između opcije pre- traživanja po ISBD polju ili MAB2. Ovi CD-ROM-ovi prikazuju sve dijakritičke znakove, što je funkcionalno za korisnike. E-IZVORI U ZDB-U ZDB ima 18.000 e-publikacija, što ga čini jednom od najvećih baza podataka za ovakav tip građe. Elektronski časopisi katalogizovani su u punom ZDB formatu i sa svim bibliografskim obeležjima. Svi linkovi su pretraživi. Pretraživanje za naslove serijskih publikacija izvodljivo je prema fizičkom formatu. Iz ove baze podataka korisnik može dobiti podatke na više različitih načina. BIBIBLIOTEKA ELEKTRONSKIH ^ASOPISA EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) i ZDB pri- kazuju nekoliko relevantnih informacija o licencama, npr. za koje e-časopise biblioteka poseduje licencu. Biblioteka elektronskih časopisa (EZB) nalazi se u Regensburgu. Reč je o servisu koji olakšava upotrebu punog teksta naučnih časopisa na Internetu. ZDB i EZB su uskladili svoju delatnost kako bi se izbeglo dupliranje zapisa za e-časopise. Važne informacije korisnici dobijaju preko ZDB-OPAC-a. Veći deo e-časopisa direktno je povezan preko URL adrese sa EZB-om. Zastupljeni e-časopisi su u fondu EZB-a i zapisi za njih se redovno ažuriraju. Do koje će mere pojedini korisnici ZDB-OPAC-a moći da pristupe sadržaju ovih elektronskih izvora zavisi od dobi- jenih licenci, tj. od toga da li biblioteka, na čijoj je adrese korisnik prijavljen, poseduje licencu. “AGREGATORI” I ZDB Izdavači i dobavljači akademskih časopisa sve češće pune tekstove iz časopisa unose u specijalne baze podataka, tzv. repozitorijume članaka ili “agregatore”. Uobičajeni pojam časopisa je na ovaj način zamenjen pojmom do- bavljenog “agregatora” ili grupe časopisa. Mnogi od do- bavljača “agregatora” pružaju i druge usluge. Biblioteke, uz paket “agregatora”, dobijaju i bibliografske zapise u MARC formatu koji se mogu prikazati u OPAC-u. ZDB poseduje model za automatsko povezivanje i transformi- sanje iz MARC formata u ZDB format, a svojim članovi- ma direktno dostavlja zapise u nemačkom MAB formatu. Na taj način pojedine nemačke biblioteke nemaju potrebu da same konvertuju MARC format. Kako i u kom obliku korisnici mogu da pristupe sadržaju “agregatora” zavisi od licenci i uslova korišćenja, tj. od toga da li biblioteka, u kojoj je korisnik prijavljen, poseduje traženu licencu. Sistem je podešen na bazu podataka naslova a dobavljač je EBSCO host. NOVINE U ZDB-U Sa približno 59.000 novina, od kojih je 8.206 dnevnih novina i ilustrovanih revija, magazina, listova firmi i oko 250.000 lokacijskih podataka, ZDB poseduje jedan od najvećih svetskih elektronskih inventara, odnosno katalo- ga dokumenata ovakvog tipa. ZDB baza podataka i ZDB na CD-ROM-u, posebno za novine nudi sofisticirano pretraživanje. Reč je o pretraživanju po tipu dokumenata, mestu izdanja ili mestu štampanja, učestalosti izlaženja, jezicima, ličnim imenima, tematskim predmetnim odre- dnicama, zemlji izdavanja, godini itd. Pretraživanje je izvodljivo i po kodnim sistemima, npr. poštanskim kodo- vima ili kodovima časopisa (ISSN). Urednička odeljenja za novine (ZRZ) analiziraju između ostalog i oblik objav- ljivanja, kao i format unošenja podataka. Zbirka novina u Nemačkoj svakako poseduje topografski katalog. Ta je baza podataka inspiraciju pronašla u IFLI-nom okruglom stolu posvećenom novinama. Ovakve topografske baze sadrže opsežne dokumentacije o novinama u bibliote- kama, arhivima, dokumentacionim centrima, muzejima i izdavačkim kućama sa kvalitativnim i kvantitativnim podacima o zbirkama, a ako je moguće sadrže i naslove novina. Ova baza može se pretraživati preko naziva institucija, sigle biblioteke, mesta i predmetne odredni- ce, prema regionu i datumu. Detaljnije o tome na linku http://daten.zeitschriftendatenbank.de/projekte/zeitung- stopographie/allgemein.html.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5