OZ 2008/1

6 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 1 NORMATIVNA DATOTEKA NAZIVA KORPORACIJA Berlinska državna biblioteka, Nemačka nacionalna bibli- oteka, Bavarska državna biblioteka, a od 1997. godine i Austrijska nacionalna biblioteka zajedno vode GKD kao normativnu datoteku naziva korporacija. Uz različite obli- ke naziva, GKD uključuje i referentne oblike, sve nazive korporacija koji su bibliotekama potrebni za katalogizaci- ju monografskih i serijskih publikacija prema nemačkim kataloškim pravilim “RAK-WB”. Preko 50 posto od 1,1 milion ZDB zapisa za naslove povezani su linkovima pre- ko kojih je moguće pretraživati korporacije. GKD vodi i ažurira Nemačka nacionalna biblioteka (DNB). Kako je GKD poput ZDB-a online sistem, novi zapisi za korpora- cije rade se online i to čine članovi ZDB mreže. Zapisi se mogu ispraviti u periodu od dve nedelje, a posle toga se pohranjuju i mogu se samo pregledati. Zahtevi za isprav- ku posle tog roka moraju se uputiti direktno Uredničkom odeljenju za korporacije (ZRK). SIGLE BIBLIOTEKA I AGENCIJA ZA BIBLIOTE^KE SIGLE Zajedno sa ZDB-om, podaci o bibliotekama imaju status normativne datoteke sa oko 6.200 adresa svih biblioteka u Nemačkoj koje poseduje siglu ustanove, uključujući i približno 3.500 univerzitetskih biblioteka. Svi ZDB za- pisi imaju lokacijske podatke koji moraju biti povezani sa adresama biblioteka. Samo na taj način mogu se obe- zbediti opšte informacije, kao to su sigle biblioteka, spe- cifični ZDB bibliotečki kod (BIK) i naziv biblioteke. Ti su podaci ispisani na ekranu te se tako može videti kojoj biblioteci, ili univerzitetskoj biblioteci, pripada određeni lokacijski podatak. Sve adrese i linkovi sa ZDB naslovima vidljivi su u OPAC-u, kao i na CD-ROM-u. ZAKLJU^AK U početku se ZDB projekat zasnivao na osnovnom kata- loškom opisu i lokacijskim podacima iz ZDB-a, kao i na redovnom pohranjivanju lokacijskih podataka iz ostalih mreza. Te dopune se rade jednom nedeljno i tada se svi lokacijski podaci objavljuju na host-u. Sada je taj prin- cip modifikovan i neke članice ZDB mreže same mogu da unose svoje lokacijske podatke, iako u ZDB-u nema određene publikacije. U nemačkom bibliotekarstvu ZDB predstavlja osnovu za zapise o serijskim publikacijama. Kompletni podaci iz ZDB-a štampaju se dva puta godiš- nje, u januaru i avgustu. O tome se stara Nemačka nacio- nalna biblioteka (DNB). Literatura [1] Franzmeier, Günter i Peter Gruber (1996). 25 Jahre Zeitschrift- endatenbank: (ZDB); Erreichtes und Bewährtes; Ausblic Bibli- otheksdiens 30 (1996), 2, 236–242. Dostupno na: http://biblio- theksdienst.zlb.de/1996/1996_02_Erschlie02.pdf. [2] Franzmeier, Günter (1997). Gemeinsame Körperschaftsdatei: Österreich macht jetzt mit. Bibliotheksdienst 31 (1997) 10. Dostupno na: http://bibliotheksdienst.zlb.de/1997/1997_10_ Erschlie02.pdf. [3] Franzmeier, Günter (1999). Zeitschriftendatenbank (ZDB): The German National Serials Database. The Serials Librarian 35 (1999), 4, 119–129. [4] Franzmeier, Günter (2001). Die Zeitschriftendatenbank (ZDB). Bibliothek, Forschung und Praxis (2001) 1. Dostupno na: http:// www.bibliothek-saur.de/2001_1/72-77.pdf. [5] Gruber, Peter (2006). Die Datendienste der ZDB und GKD. II E aktuell (2000) 16, 6–7. Dostupno na: http://www.zeitschriften - datenbank.de/downloads/pdf/iieaktuell16.pdf. [6] Heise, Andreas (2000). Die neue Bibliotheksdatei der ZDB. Bibli- otheksdienst 34 (2000) 11, 1818–1821. Dostupno na: http://bib- liotheksdienst.zlb.de/2000/2000_11_Erschlie02.pdf. [7] Pagel, Barbara (2001). Cataloging and Retrieving e-journals in the Zeitschriftendatenbank. II E aktuell (2001) 18, 16–19. [8] Pitz, Elisabeth (2001). Die GKD überspringt Grenyen. II E aktuell (2001) 18, 26–27. [9] Putjenter, Sigrun (2002). Standardisierungsarbeit im deutschen Bibliohekwesen. II E aktuell (2002), 20, 4–6. Dostupno na: http://www.zeitschriftendatenbank.de/downloads/pdf/iieaktuell20. pdf [10] Putjener, Sigrun (2002). Bibliothekarische Globalisierung = AACR2: Gibt es alternative Lösungsmöglichkeiten? II E aktuell (2002) 20, 1–3. Dostupno na: http://www.zeitschriftendatenbank. de/downloads/pdf/iieaktuell20.pdf. [11] Sigrist, Barbara (2001). Die Katalogisierung von Online-Da- tenbanken in der Zeitschriftendatenbank. II E aktuell (2001) 18, 14–16. Dostupno na: http://www.zeitschriftendatenbank. de/downloads/pdf/iieaktuell18a.pdf.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5