OZ 2008/1

ISSN: 1580-979X Vpis v razvid medijev MK pod številko 337. Ustanovitelj in izdajatelj Institut informacijskih znanosti Maribor Za izdajatelja: mag. Tomaž Seljak Odgovorni urednik: mag. Franci Pivec Naslov uredni{tva Uredništvo OZ Institut informacijskih znanosti Prešernova 17, 2000 Maribor e-pošta: oz@izum.si telefon: 02 2520-402 faks: 02 2524-334 Uredni{ki odbor Dr. Maks Gerkeš (Maribor), Žaklina Gjalevska (Skopje), Mag. Janez Jug (Ljubljana), Nadia D. Karačodžukova (Sofija), Dr. Stela Filipi Matutinović (Beograd), Dr. Is- met Ovčina (Sarajevo), Mag. Franci Pivec (Maribor), Dr. Marta Seljak (Maribor), Dr. Tvrtko M. Šercar (Maribor), Dr. Zdravko Vukčević (Podgorica) Uredni{tvo Tehnično urejanje: mag. Boštjan Krajnc, Davor Bračko Lektoriranje: dr. Renata Zadravec Pešec, Saša Marinković Oblikovanje naslovnice: Andrej Senica Tisk Grafiti studio Maribor Naklada 1000 izvodov Elektronska verzija http://home.izum.si/cobiss/oz/ Revija izhaja četrtletno. Cena posamezne številke je 4 EUR. Letna naročnina je 16 EUR, za študente 8 EUR. Za člane COBISS je naročnina všteta v članarino. ORGANIZACIJA ZNANJA Publikacija sodi med proizvode, za katere se plačuje 8,5-odstotni davek od prometa blaga in storitev na osnovi 7. točke 25. člena Za- kona o davku na dodano vrednost.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5