OZ 2008/1

UVODNIK Dragi bralci OZ! Pomladanska številka novega, že trinajstega letnika OZ prinaša kar nekaj novosti, na videz tehnič- nih, ki pa bodo vplivale tudi na vsebino časopisa. Že vsebina nekaj zadnjih letnikov OZ očitno kaže, da smo intenzivneje prisotni v državah, kjer uporabljajo sistem COBISS. Brez dvoma je OZ specifična sestavina mreže COBISS.Net , kar pa se je do sedaj potrjevalo le v strukturi avtorjev, premalo pa v drugih elementih delovanja časopisa. To želimo spremeniti, kar je ustanovitelja, to je IZUM, navedlo k naslednjim potezam: • Spremenili in dopolnili smo sestavo uredniškega odbora, v katerem so sedaj zastopani krogi knjižničarjev in informatikov iz vseh držav, ki so vključene v mrežo COBISS.Net. To nam bo omogočilo večjo občutljivost za strokovne dileme, ki zaposlujejo te kroge in obetamo si še več prispevkov iz teh okolij. • Definirali smo novo jezikovno politiko časopisa, tako da bomo razen v slovenskem jeziku članke objavljali tudi v srbskem, hrvaškem, bošnjaškem in črnogorskem jeziku. V tem trenutku lahko le za navedene jezike zagotovimo potrebno lektoriranje, korigiranje, recenziranje. Iz- vlečki bodo ne glede na jezik izvirnika še vedno tudi v slovenskem in angleškem jeziku. Tudi pisava bo še naprej latinična. • Razširil se bo seveda tudi obtok OZ, saj bomo strokovni časopis pošiljali tudi knjižnicam zu- naj Slovenije. Ne dvomimo, da bo sčasoma postal zanimiv tudi za širši krog bralcev, ki sicer ne delajo v knjižnicah, vključenih v sistem COBISS, se pa ukvarjajo z vse bolj usodnimi vprašanji organiziranosti znanja. Glede vsebinske strukture ni razlogov za večje posege, razen da bomo izrecno označili kategorijo znanstvenih člankov, kot jo definira veljavna tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS, zaradi česar bomo dopolnili tudi sistem strokovnih recenzij. Ta je sedaj potekal znotraj uredniškega odbora, za znanstvene članke pa bomo odslej zagotovili eksterno anonimno recenziranje. Novost, ki so jo bralci morebiti že opazili, je dodajanje oznak DOI. S tem so se pove- čale tudi možnosti indeksiranja v pomembnih znanstvenih bazah. Trdno smo prepričani, da so navedene spremembe v interesu slovenske strokovne javnosti, ki bo po tej poti pridobila dodatno možnost mednarodnega komuniciranja in primerjanja. S tem Slovenija na pomembnem področju uresničuje vlogo “mostu”, za kar se pogosto in s poudarkom opredeljuje. Franci Pivec

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5