OZ 2008/1

14 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 1 POSVETOVANJE DOK_SIS_2007 Od 26. do 28. septembra 2007 je v Krajnski Gori v hotelu Larix potekalo XVI. posvetovanje DOK_SIS_2007: Siste- mi za upravljanje z dokumenti . Gre za specializirano po- svetovanje, namenjeno obravnavi sistemov za e-upravlja- nje z dokumenti (SEUD) v organizaciji društva Media. doc [1]. Urnik predavanj je bil poln, vzporedno pa so v sosednjem hotelu Kompas potekale tudi delavnice. Otvoritev posvetovanja je v odsotnosti ministra dr. Gregorja Viranta opravil državni sekretar Ministrstva za javno upravo, mag. Roman Rep . Predstavil je pred- nostne naloge slovenskega predsedovanja Evropski uniji (EU): širitev na zahodni Balkan, izpolnjevanje lizbonske strategije, EU kot globalni igralec v svetovnem prostoru, krepitev območja varnosti, svobode in pravic, medkul- turni dialog. Nato je govoril o prioritetah e-uprave med predsedovanjem, ki so: odprava administrativnih ovir, e-demokracija in e-vključenost ter interperabilnost (dose- či odprt sistem povezovanja baz podatkov). Zaključil je z grafičnim prikazom slovenskega položaja med 31 država- mi članicami; Slovenija je glede e-uprave na zavidljivem 2. mestu. OTVORITVENA PREDAVANJA Dušan Kričej je v prispevku z naslovom Strategija raz- voja e-uprave v RS povedal, da je bila za uspeh razvoja e-uprave potrebna dobra strategija, sprejeti zakon in pred- pisi o elektronskem poslovanju ter izdelan akcijski načrt. Nato je predstavil elektronske storitve: • državni portal – orodje za administracijo življenjskih dogodkov, generično orodje za različne e-obrazce, integracija z registri, e-podpis; • spletne aplikacije – spletno podaljšanje vozniškega dovoljenja, integracija z novim registrom vozil, inte- gracija z novimi zavarovalnicami, spletni dostop do lastnih podatkov o vozilu; • e-opomnik – uporaba digitalnega potrdila, elektronsko plačilo. Bine Žerko je v prispevku z naslovom Novosti pri arhi- viranju v luči ZVDAGA 1 in ETZ 2 poudaril nujno potrebno konsolidacijo na svetovnem trgu. Simon Vaupotič je v prispevku z naslovom Smeri raz- voja elektronskih arhivskih sistemov izpostavil nujno potrebno sodelovanje pri nastajanju nove slovenske ar- hivske zakonodaje, saj le kakovostno zasnovani arhivski sistemi zagotavljajo varnost in trajno uporabnost digital- nih dokumentov. Korbar Mario je govoril o upravljanju življenjskega cikla dokumentov v prispevku Information Lifecycle ma- nagement (ILM), ki zajema: kreiranje in obdelavo doku- mentov, distribucijo, uporabo, vzdrževanje in dispozicijo informacij. Združuje proces toka podatkov in poslovnih pravil ter tehnologijo organiziranja, zbiranja, arhiviranja ter analiziranja podatkov. Sledile so kratke predstavitve pokroviteljev posvetovanja, ki so predstavili svoje rešitve na področju elektronskega dokumentiranja in arhiviranja: • Mikrografija [2] je predstavila elektronski arhiv, do- kumentacijski sistem, skeniranje in mikrofilmanje; • Mikrocop [3] in Hermes Softlab [4] sta predstavila programsko rešitev za arhiviranje dokumentov Arhivi- raj.si ; • Genis [5] je predstavil razvoj sistemov za upravljanje z dokumenti e-Računi in e-Arhivar; • Liko Pris [6] je predstavil dokumentacijski sistem Meridio (konzorcij podjetij Liko Pris in ADD so edini partner in distributer Meridia za Slovenijo). PANEL 1: SISTEMI ZA UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI (moderator Marjan [triker) • Tadej Drmaž je v prispevku Zagotavljanje revizijske sledi elektronskega dokumenta predstavil zahteve zakonodaje s področja dokumentnih sistemov, ki omogočajo ustvarjanje in preverjanje revizijske sledi, povezane z življenjskim ciklom posameznega doku- menta v obliki, kot jo zahteva zakonodaja. Prikazal je praktično uporabo tehnologije elektronskega podpisa in časovnega žigosanja pri ustvarjanju in preverjanju revizijske sledi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5