OZ 2007/4

228 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 4 Na IZUM-u poteka razvoj novega vmesnika za katalogizacijo. Vmesnik bo vključen v programsko opremo COBISS3, ki je prilagojena okolju Windows. Segment COBISS3/Katalogizacija bo razdeljen na vzajemno bibliografsko bazo podatkov, lokalne baze podatkov in druge baze podatkov. Osnovno okno vmesnika za katalogizacijo bo razdeljeno na urejevalnik in pregledovalnik. Dodajanje polj in podpolj, ki niso vključena v osnovno masko, bo v urejevalniku potekalo preko seznama vseh možnih polj oz. podpolj. Za vsako polje je predvidena tudi spletna pomoč, tako da se bo s klikom izpisal opis polja v priročniku COMARC/B. V pregledo- valniku se bo sproti prikazovalo trenutno stanje zapisa v polnem formatu. Razen tega pa bo v njem možno iskanje in pregledovanje različnih zapisov ter njihovo medsebojno primerjanje. Iz pregledo- valnika bo možno tudi kopiranje podatkov v urejevalnik, npr. kopirati bo možno celotna polja ali podpolja pa tudi celoten zapis. Vmesnik bo možno prilagoditi lastnim potrebam, npr. razporeditev osnovnega okna, izklop pre- gledovalnika, vklop ali izklop nekaterih nastavitev v urejevalniku in pregledovalniku. Vmesnik bo omogočal tudi nastavitev različnih pisav, tj. celoten prikaz vmesnika in vnos podatkov bo možen poleg latinice tudi v cirilici. Vzporedno z novim vmesnikom načrtujemo tudi nekatere nove funkcije programske opreme, npr. spremenjen način ažuriranja bibliografskih podatkov (prednost bo imelo ažuriranje v COBIB-u pred ažuriranjem v lokalnih bazah podatkov), možnost začasnega shranjevanja delovnega zapisa za kasnejše delo ali shranjevanje v pravo bazo podatkov, nekoliko spremenjena pooblastila glede na uvedene novosti. Sicer pa bo ohranjena funkcionalnost, kot jo poznamo iz programske opreme COBISS2. Predvideno bosta v prehodnem obdobju hkrati delovala segmenta COBISS2/Katalogiza- cija in COBISS3/Katalogizacija. Glede na to, da je segment COBISS3/Katalogizacija trenutno še v fazi razvoja, bo treba nekatere programske rešitve dodatno skrbno pretehtati. Zato se bo vmesnik med razvojem v nekaterih pogle- dih še lahko spreminjal. Andreja Krajnc Vobovnik Matjaž Zalokar Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: andreja.krajnc @ izum.si matjaz.zalokar @ izum.si KRATKA PREDSTAVITEV NOVEGA VMESNIKA COBISS3/KATALOGIZACIJA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5