OZ 2007/3

144 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 3 je 004 – Indentifikacijska številka sorodnega bibliograf- skega zapisa. Idenfikacijska številka v polju 004 je ena- ka identifikacijski številki zapisa na predhodnem nivoju. V Virtue so se pri organizaciji in predstavitvi odnosov FRBR oprli na koncept naddela (angl. super or supra work ), ki ga je leta 1997 uvedel Rahmatollah Fattah. Naddelo je umetno delo, ki povezuje med seboj družino sorodnih del ali poddel (angl. sub-works ). Koncept je še zlasti koristen pri prikazu strukture odnosov FRBR pri serijskih publikacijah. Virtue že od konca leta 2003 uporabljajo v Université Catholique de Louvan (UCL) in imajo z njo v glavnem pozitivne izkušnje. Judy Levi (Ex Libris) je predstavila nov Exlibrisov pro- izvod Primo ( The new user experience: Primo ), katerega glavne značilnosti: iskanje po integriranih knjižničnih sistemih, digitalnih arhivih, bazah podatkov in serijskih publikacijah, samodejno zbiranje podatkov iz različnih virov; normalizacija in bogatenje tako zbranih podatkov ter možnost iskanja po njih v enem grafičnem vmesniku. Vse predstavitve s konference so dostopne na naslovu: http://ru.is/kennarar/thorag/cataloguing2007/. Matjaž Zalokar

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5