OZ 2007/2

82 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 2 Od 11. do 13. aprila 2007 je v prostorih Kongresnega centra Grand hotela Bernardin v Portorožu potekalo XIV. posvetovanje Dnevi slovenske informatike 2007 . Vodilna misel letošnjega posvetovanja je bila Z informatiko do novih poslovnih priložnosti . Informatika je danes zrela znanost, ki je prodrla na vsa področja našega življenja in je pomembna tako za uporabnike kot ponudnike informa- cijskih storitev. Iz IZUM-a smo se posvetovanja udeležili mag. Franci Pi- vec, član programskega odbora in vodja sekcije Informa- cijska družba, ter mag. Matjaž Cigrovski, Alojz Urbajs, Tanja Turšek in Bojana Lešnik. Kot vsa dosedanja leta so bili prispevki razdeljeni v več sekcij in tematskih sklopov: • Strateški vidiki informatike, • Management poslovnih procesov, • Informacijska družba, • Informatika v javni upravi, • Informacijska podpora odločanju, • Metodologije in pristopi k razvoju in upravljanju IR, • Operacijske raziskave, • Sodobne informacijske tehnologije in arhitekture, • Informacijske rešitve, • Informatika v finančnih inštitucijah, • Študentska sekcija. Organizirane so bile tudi tri okrogle mize: • Nove poslovne priložnosti slovenskih podjetij IT, • Znanje informatike in računalništva v naših šolah, • Kako moramo varovati in kako varujemo informacij- sko zasebnost posameznika. Zvrstili sta se tudi dve vabljeni predavanji in pet ple- narnih predavanj, ki so bila namenjena najzanimivejšim prispevkom. Povzetki prispevkov predavanj so zbrani v Zborniku po- svetovanja Dnevi Slovenske informatike 2007 , ki ga je izdalo Slovensko društvo Informatika v tiskani obliki, ce- lotni prispevki pa so izdani v elektronski verziji zbornika. Letošnje posvetovanje se je začelo s predavanji v štirih različnih sekcijah, ki jim je sledila uradna otvoritev po- svetovanja. Posvetovanje je otvoril Niko Schlamberger , predsednik Slovenskega društva Informatika, ki je po zaključenih vabljenih predavanjih podelil še priznanja Slovenskega društva Informatika zaslužnim članom dru- štva. Priznanja so letos prejeli Tomaž Gornik, mag. Samo Drobne in mag. Franci Pivec. Po otvoritvi je dr. Marjan Krisper , predsednik program- skega sveta DSI 2007, nagovoril udeležence. V govoru je poudaril pomen informatike, ki danes posega v strategijo, učinkovitost in konkurenčnost poslovanja. Sledilo je predavanje častnega govornika dr. Gregorja Viranta, mi- nistra za javno upravo, ki je predstavil državni portal RS e-uprava in izpostavil najnovejšo storitev “e-Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja vozila”. Vabljeni predavanji prvega dne sta imela Andrej Martelj iz podjetja Datalab in Lars Mieritz iz podjetja Gartner. Andrej Martelj je skušal najti odgovor na vprašanje, zakaj v Sloveniji ni mednarodno močne industije pro- gramske opreme. Nanizal je več razlogov, med drugim majhnost trga, šibko podjetniško kulturo, pomanjkanje kapitala in ambicij itd. Lars Mieritz pa je v predavanju z naslovom Establishing and Communicating Alignement between Business and IT predstavil razkorak med upra- vljanjem in informacijsko tehnologijo, kar je podkrepil s preglednicami in napovedmi za prihodnosti. PLENARNA PREDAVANJA Prvi prispevek v sklopu plenarnih predavanj je predstavil dr. Joszef Györkös z naslovom Zlivanje informatike in medijev – pot v poenostavitev ali v nepredvidljivost? . Avtor je povedal, da njegov prispevek temelji na ugo- tovitvah Gracie L. Lawson-Borders iz knjige Media Organizations And Convergence: Case Studies of Media Convergence Pioneers , ki je izšla v letu 2006. Govoril je o življenjskem ciklu medijev, značilnostih medijev in ob tem opisal nekatere značilnosti interneta kot medija. Naslednji prispevek je imel Bojan Amon iz SIOL-a. Po kratki osebni predstavitvi je v prispevku Uporabniki in- POSVETOVANJE DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2007

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5