OZ 2007/1

RAZGOVOR Miroslav Polzer je opravil osnovno šolo v Šentprimožu nad Zablaškim jezerom/St. Primus am Turnersee na Koro- škem. V obdobju 1977–1981 je obiskoval znamenito slovensko gimnazijo v Celovcu, nato še višjo srednjo šolo (HTL) za komunikacijsko inženirstvo in elektroniko v Celovcu. Na Univerzi Karl- Franzens v Gradcu je študiral gospodarsko poslovanje s specializacijo iz informacijskih znanosti in tam tudi doktoriral leta 1995. Leto za tem je na Tehnični univerzi v Gradcu zaključil še podiplom- ski študij varstva okolja. Njegova poklicna kariera je v največji meri povezana s Slovenijo, saj je bil najprej direktor ljubljanske izpostave Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo (OSI), nadaljeval pa je kot direktor ASO ( A ustrian S cience and Research Liaison O ffice) Ljubljana ( www.aso.zsi.at ) . Od mladih nog je vključen v kulturno življenje koroških Slovencev in ne glede na prekomerne službene obveznosti še vedno poje v enem najboljših zborov koroških Slovencev, namreč v mešanem pevskem zboru Danica, ki ga vodi njegov brat, mag. Stanko Polzer. vseeno, če na drugih koncih sveta ljudje umi- rajo od lakote, in ne more nam biti vseeno v času hitre globalizacije, kaj se gospodarsko dogaja trenutno v Indiji. Indija postaja namreč vedno bolj pomembna gospodarska velesila, ki bo lahko Evropi partner in tudi konkurent na svetovnih trgih. Zato menim, da je zelo po- membno, da gledamo čez rob svojega krožnika – tako zaradi moralne obveze kot tudi iz last- nega interesa – in da iščemo poti za globalna partnerstva pri reševanju globalnih problemov današnjega časa. OZ : Iz Indije ste se preusmerili na nemirni jugovzhod Evrope. Poleg številnih organizacij- skih nalog se vsa leta raziskovalno poglabljate v najbolj žgoča vprašanja tega prostora. Eno od vaših izhodišč je “evropeizacija namesto nacionalizma”. Ocenjujete, da gre razvoj v tej smeri? Polzer : Ocenjujem, da je evropski model go- spodarskega in političnega združevanja držav čudovit in izredno uspešen model, ki ga do- stikrat premalo cenimo. Avstrija na primer več kot 60 let ni doživela kake vojne, težave s so- sedami, ki jih vsaka država normalno ima, se rešujejo v okviru evropskega pravnega reda in OZ: Vaša doktorska disertacija nosi naslov “Okoljski problemi v Kalkuti – analiza so- cialnih, ekonomskih in naravnih pogojenosti okoljskih problemov v indijskem velemestu v smislu socio-ekološkega modela”. Kako se vam je “zgodila” takšna izjemna tema in kaj bi morali mi vedeti o njej? Polzer : Ekološko temo sem zbral, ker me že od mladih let naprej zelo zanimajo vprašanja varstva okolja; Kalkuto pa zato, ker sem bil tam že leta 1987 – delal sem kot prostovoljec v domu umirajočih v Kalighatu, ki ga vodijo misijonarske sestre matere Tereze – in sem po- znal velike ekološke probleme tega velemesta. Metodični pristop k tematiki s pomočjo de- skriptivnega socio-ekološkega interdependenč- nega modela pa sem izbral, ker sem videl, da so procesi in strukture, ki pogojujejo določen vzorec okoljskega onesnaževanja, zelo kom- pleksni in prepleteni in želel sem si te poveza- ve malo osvetliti, analitično razvozlati in priti do zaključkov, ki vključujejo tudi dejavnike, kot je kultura in podobno. Glede vprašanja, kaj bi mi vsi morali vedeti o tej temi, pa bi ocenil, da je svet globalna vas, v kateri so usode prepletene. Ne sme nam biti

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5