OZ 2005/4

286 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 ANKETE Knjižnica ali skrbnik lahko kreira anketni obrazec za uporabnika, če želi zbrati informacije o uporabnikovih vtisih v zvezi z referenčno službo. Od 1. januarja 2005 do 31. oktobra 2005 je bilo izpolnjenih 109 anket. BAZA ZNANJA Baza znanja je baza vprašanj in odgovorov. Omogoča, da se informacije, namenjene enemu uporabniku, kasneje lahko uporabijo tudi pri odgovorih na vprašanja drugih uporabnikov ali postanejo dostopne vsem uporabnikom. Tako se prihrani čas in poveča vrednost baze znanja. Če želimo trajno shraniti vprašanje, ga dodamo v bazo znanja. Vprašanja, ki jih ne dodamo v bazo znanja, se po 90 dneh neaktivnosti avtomatsko prenesejo v arhiv. Vzpostavljeni sta dve vrsti baze znanja: • globalna baza znanja, ki je dostopna vsem knjižnicam, vključenim v QP, • lokalna baza znanja, ki je dostopna posamezni knjiž- nici (ali skupini knjižnic), vključeni v QP. Globalna baza je del globalnega omrežja in je dostopna za iskanje in pregledovanje vsakemu knjižničarju/infor- matorju, ki ima uporabniško ime v QP . Gradijo jo vse knjižnice, vključene v QP. Vanjo lahko dodajajo zapise knjižničarji/informatorji z ustreznim pooblastilom. Lokalna baza je skupna vsem institucijam, ki sodelujejo v referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja. Zapise (vpra- šanja z odgovori) lahko vključuje knjižničar/informator, ki ima ustrezno pooblastilo, medtem ko jih lahko ureja in aktivira redaktor lokalne baze znanja. V lokalni in globalni bazi znanja je možno zapise poiskati na dva načina: • osnovno iskanje je iskanje s ključnimi besedami, • zahtevnejše iskanje je iskanje po različnih merilih. ZAKLJU^EK Pomembno vlogo referenčnega servisa najbolje opisuje komentar enega od ankentirancev: “Stvar dobro deluje. Velika količina znanja, ki je sicer v glavah knjižničarjev, se bo tako obračala naprej kljub viziji o izumrtju papirnatih skladišč znanja. Knjižničar torej ostaja!”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5