OZ 2005/3

180 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 3 Letošnja konferenca z naslovom Libraries – a Voyage of discovery (Knjižnice – potovanje odkritij) se je odvijala v Oslu in je bila tako z organizacijskega vidika kot tudi z vidika kakovosti prispevkov na visoki ravni. Nekoliko več kot običajno je bilo udeležencev iz držav nekdanje Jugoslavije. Še posebej veliko je bilo udeležencev iz Hr- vaške (menda so si nekateri sami krili stroške), bistveno manj kot običajno pa je bilo udeležencev iz NUK-a. Večina prispevkov je objavljena na naslovu http://www. ifla.org . Sledijo kratki povzetki prispevkov, ki sem jih po- slušala, ali reference nanje. Otvoritev Na otvoritveni slovesnosti z zanimivim kulturnim pro- gramom sta poleg Kay Raseroka (predsednica IFLE) nastopila še ministrica za kulturo Valgerd Svarstad Ha- ugland (http://odin.dep.no/kkd/english/bn.html ) in župan Osla. Glavni govor je imel univerzitetni profesor Francis Sejersted (http://ifla.org/IV/ifla71/papers/185-Sejersted. pdf), ki je bil od 1982 do 1999 predsednik Norveškega Nobelovega komiteja , sedaj pa predseduje Norveški fun- daciji za svobodo izražanja . Govoril je o svobodi izra- žanja, ki temelji na resnici, demokraciji in svobodnem oblikovanju mnenj. Otvoritve se je udeležil tudi norveški kralj Harald V . Prvo plenarno predavanje Prvo plenarno predavanje je imel Upali Amarasiri , di- rektor nacionalne knjižnice v Šrilanki, o katastrofalnih posledicah cunamija za knjižničarstvo v tej državi ( Rising from the wreckage; Tsunami affected libraries in Sri Lan- ka http://ifla.org/IV/ifla71/plenary72-e.htm) . Referen~ni in informacijski servisi Jean-Philippe Accart iz nacionalne knjižnice v Švici je predstavil njihov referenčni servis A Question about Switzerland? – SwissInfoDesk ( http://ifla.org/IV/ifla71/ papers/030e_trans-Accart.pdf ), ki je večjezičen in specia- liziran predvsem za informacije o Švici, zaposluje pa šest ljudi (štiri s polnim delovnim časom). Linda Berube je v prispevku predstavila servis People’s Network Enquire: virtual reference in England (http://ifla.org/IV/ifla71/ papers/028e-Berube.pdf), ki naj bi povezal že uveljavlje- ne kooperativne referenčne servise, kot sta Ask a Libra- rian in Ask Cymru. People’s Network je 170 milijonov funtov vreden projekt, ki vključuje izgradnjo infrastruktu- re, izobraževanje osebja in digitalizacijo. Servis Enquire, ki temelji na QuestionPointu, je bil prvi servis (maja 2005) v okviru projekta People’s Network. Kirsti Nilsen je predstavila rezultate študije Virtual versus face-to-face reference: Comparing users’ perspectives on visits to physical and virtual reference desks in public and acade- mic libraries (http://ifla.org/IV/ifla71/papers/027e-Nilsen. pdf), v okviru katere so primerjali zadovoljstvo uporabni- kov virtualnih referenčnih storitev in storitev preko pulta ( face-to-face ). V okviru študije Library Visit Study, sodi v dolgoročni projekt, ki poteka od leta 1991, so poskušali ugotoviti, kaj je razlog za zadovoljstvo uporabnikov, da servis ponovno uporabijo. Zelo pomemben je prijazen odnos knjižničarja. Za ponovno uporabo servisa bi se odločilo več uporabnikov pri storitvi preko pulta (65 %) kot pri virtualni storitvi (59 %) in več pri klepetu (68 %) kot pri e-pošti (55 %). Podrobneje je predstavila tri glav- ne probleme, ki so vsi povezani z vedênjem referenčnega knjižničarja: (1) opustitev referenčnega intervjuja, ne da bi se knjižničar prepričal, kaj uporabnik dejansko želi; (2) opustitev kontrole referenc, ne da bi preverili, ali vir dejansko vključuje informacije, ki jih je uporabnik iskal; (3) opustitev kasnejšega preverjanja, ali je odgovor zado- voljil potrebe uporabnika. Avtorica ugotavlja, da so vse tri naštete pomanjkljivosti pogoste pri referenčnem servisu preko pulta, pri virtualnem servisu pa so prav zaskrblju- joče. Eva Lunneborg in Vince Mariner sta predstavila izkušnje s kooperativnim servisom na Švedskem in Flo- ridi Utilizing virtual reference to serve multitype library patrons (http://ifla.org/IV/ifla71/papers/029e-Lunneborg_ Mariner.pdf). Ngian Lek Choh je predstavil prispevek The re-invention of the reference enquiry service: a case study of the National library board (NLB), Singapore (http://ifla.org/IV/ifla71/papers/031e-Ngian.pdf ). NLB je bil ustanovljen leta 1995 z namenom da izboljša servise, ki jih ponujajo javno financirane knjižnice, in sicer na pobudo Ministrstva za informacije in umetnost. Njegov glavni projekt je bila uvedba samopostrežnega sistema, KONFERENCA IFLA 2005

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5