OZ 2005/2

92 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 2 Od 13. do 15. aprila je v prostorih Kongresnega centra Grand hotela Bernardin v Portorožu potekalo XII. po- svetovanje Dnevi slovenske informatike 2005 . Neodvisno posvetovanje informatikov, ki ima prav gotovo najdaljšo tradicijo v državi, so organizirali Slovensko društvo Infor- matika, IPMIT Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za informatiko in telekomunikacije ter Infos iz Ljubljane. Posvetovanja se je letos udeležilo preko 400 predavateljev, slušateljev in razstavljalcev. Iz IZUM-a smo se posvetovanja udeležili mag. Franci Pivec, ki je bil tudi član programskega odbora, vodja sekcije Informacijska družba in avtor prispevka Vpliv IKT na socialni kapital in na nastajanje “nove civilne družbe” , Matjaž Cigrovski, Davor Bračko, Tanja Turšek in Bojana Lešnik. Tema letošnjega posvetovanja je bila Informatika kot te- melj povezovanja ; tako so prispevki (zvrstilo se jih je več kot 120) poudarjali predvsem povezovalno vlogo infor- matike pri prehodu na elektronsko poslovanje. Področje sodobne informatike so pokrivale naslednje sekcije: • Integracija, prenova in informatizacija poslovnih pro- cesov • Metodologije in pristopi • Podatkovne tehnologije • Informacijska podpora odločanju • Stateški vidiki informatizacije • Informacijske rešitve • Infrastruktura e-poslovanja • Informacijska družba • Uporaba operacijskih raziskav • Informatika v javni upravi • Študentski forum Organiziranih je bilo tudi pet okroglih miz: • o povezovalni vlogi informatike pri prehodu na elek- tronsko poslovanje, • o uvedbi evra, • o tem, kako naj slovenska IT podjetja postanejo uspešna v tujini, • o e-upravi in • o študiju informatike po bolonjskih načelih. Prispevki vseh predavanj so zbrani v zborniku posveto- vanja z Dnevov slovenske informatike 2005, ki ga je iz- dalo Slovensko društvo Informatika, zato v nadaljevanju na kratko povzemamo le prispevke, ki smo jih spremljali udeleženci iz IZUM-a. Otvoritev posvetovanja Posvetovanje je otvorila dr. Mojca Indihar Štemberger. Niko Schlamberger je pozdravil udeležence posvetovanja v imenu organizatorjev. Častna govornica je bila dr. Luci- ja Čok, rektorica Univerze na Primorskem. Sledila so vabljena predavanja: • Mag. Majda Kotnik (Gorenje, d. d.) je v prispevku Informatika kot temelj povezovanja – slasti in pasti predstavila Gorenje, d. d. Skupina Gorenje, ki jo se- stavlja krovna družba Gorenje, d. d., in 47 družb, od tega 33 v tujini, je s 4-odstotnim tržnim deležem eden izmed osmih največjih proizvajalcev gospodinjskih aparatov v Evropi. Svoje izdelke prodaja v več kot šestdesetih državah sveta in spada med največje slo- venske neto izvoznike. Predavateljica je opisala njiho- ve izkušnje pri prenovi poslovnih procesov in uvedbi informacijske podpore poslovnim procesom, ob kateri so se soočili s številnimi pastmi (različni jeziki ko- municiranja, komunikacijski vmesniki, strojna oprema ipd.). Vendar je vse to odtehtala slast ob uspešni vklju- čitvi novega poslovnega partnerja ali nove proizvodne linije v celotno informacijsko sliko. • Dr. Marcus Blosch (Gartner Vice President and Rese- arch Director in Gartner Executive Programs EXP) je imel prispevek z naslovom Uresničenje prispevka IT (Delivering IT’s contribution: The 2005 CIO Agenda) . V letu 2005 je CIO naravnan k prispevku, ki ga daje informatika poslovnim rezultatom, najpogosteje v obliki izboljševanja in integriranja poslovnih procesov ter povečanja doprinosa. Pri Gartnerju napovedujejo jasno usmeritev k izboljševanju poslovnih procesov in poslovne inteligence kot načina za doseganje rasti organizacije. POSVETOVANJE DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2005

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5