OZ 2005/2

M T 91 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 2 Terry Bucknell (University of Liverpool) in Jo Connol- ly (Swets Information Services) sta vodila delavnico z na- slovom Improving the serials communication chain . Pri- sotni na delavnici smo razdeljeni v skupini knjižničarjev in založnikov razpravljali o mehanizmih in strategijah, s katerimi lahko dosežemo učinkovito komuniciranje med vsemi členi, ki so povezani v verigo serijskih publikacij. Mike Clark (GeoData Institute, University of Southamp- ton) je v predavanju Change and continuity in a world of information na zanimiv način pogledal v svet elektron- skih informacij in tehnologij, kot npr. publikacije v real- nem času ( real-time publication ), interaktivne serijske pu- blikacije z zvokom in animacijami, virtualna učna okolja, prosti dostop ... Spregovoril je tudi o premiku k izključno elektronski obliki serijskih publikacij. Meni, da je to še vedno možno le za elito in da nekateri deli sveta ne bodo nikoli imeli tehnologije, s katero bi obdelovali in spreje- mali te informacije. Zadnje predavanje z naslovom Snap, crackle and ultima- tely pop? The future for serials [24] je imel Colin Steele (Australian National University). To je bila predvsem vizualna predstavitev z množico fotografij in naslovov, ki so zajeli in povzeli vsebino celotne konference. Naslednja mednarodna konferenca UKSG bo potekala od 3. do 5. aprila 2006 v Angliji na Univerzi v Warwicku. Reference [1] UK Serials Group 28th Annual Conference and Exhibition, Heri- ot-Watt University, Edinburgh (2005). Spletni naslov: http://www. uksg.org/events/annualconf05.asp. [2] UKSG 2005 – Conference Programme (2005). Spletni naslov: http://www.uksg.org/events/annualprog05.pdf. [3] UKSG 2005 – Exhibitor guide (2005). Spletni naslov: http://www. uksg.org/events/exguide05.pdf. [4] About UKSG. Spletni naslov: http://www.uksg.org/about.asp. [5] UKSG Presentation Slides (2005). Spletni naslov: http://www. uksg.org/presentations5/haank.ppt. [6] LOCKSS. Spletni naslov: http://lockss.stanford.edu/. [7] Ithaka. E-Archive. Spletni naslov: http://www.ithaka.org/e-ar- chive/index.htm. [8] Open Repository. Open Repository Editions. Spletni naslov: http://www.openrepository.com/products/. [9] eSPIDA. Spletni naslov: http://www.gla.ac.uk/espida/about.shtml. [10] JISC. Project_LIFE. Spletni naslov: http://www.jisc.ac.uk/index. cfm?name=project_life. [11] JISC. Project_PRESERV. Spletni naslov: http://www.jisc.ac.uk/ index.cfm?name=project_preserv. [12] SHERPA. Spletni naslov: http://www.sherpa.ac.uk/. [13] Preserving Digital Information. Report of the Task Force on Archiving of Digital Information. Spletni naslov: http://www.rlg . org/ArchTF/tfadi.index.htm. [14] UKSG Presentation Slides (2005). Spletni naslov: http://www. uksg.org/presentations5/gibbs.ppt. [15] TRLN. Spletni naslov: http://www.trln.org/. [16] UKSG Presentation Slides (2005). Spletni naslov: http://www. uksg.org/presentations5/verhagen.ppt. [17] The Library at UCD. IreL. Spletni naslov: http://www.ucd.ie/li- brary/electronic_resources/electronic_journals/irel/. [18] IRIS. Spletni naslov: http://www.iris.ie/. [19] UKSG Presentation Slides (2005). Spletni naslov: http://www. uksg.org/presentations5/walport.ppt. [20] Content Complete. Spletni naslov: http://www.contentcomplete. com/. [21] UKSG Presentation Slides (2005). Spletni naslov: http://www. uksg.org/presentations5/wise.ppt. [22] WebLearn – Oxford Campus. Spletni naslov: http://www.we- blearn.ox.ac.uk/bodington/site/. [23] The National e-journals Initiative. Spletni naslov: http://www. nesli2.ac.uk/. [24] UKSG Presentation Slides (2005). Spletni naslov: http://www. uksg.org/presentations5/steele.ppt. Simona Tušek

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5