OZ 2005/1

larnega: 33 avtorjev je napisalo 39 sestavkov, od tega 11 člankov, 9 poročil in 6 ocen. Med avtorji je bilo 12 tujcev. V letu 2004 smo časopis “obremenili” z vlogo zbornika mednarodne konference COBISS, zato se je povečalo tako število prispevkov (47) kot število avtorjev (42). Avtorji, ki so objavljali v dosedanjih devetih letnikih, prihajajo iz 15 držav. Med tujci je največ ameriških (11), hrvaških (10), srbskih (5) in avstrijskih (4) avtorjev. Mnogi med njimi so v svetu zelo uveljavljeni in ni dvoma, da so prav oni pripomogli k odmevnosti časopisa Organizacija zna- nja v strokovnih krogih, čeprav ima časopis za seboj šele dva prava letnika. Enako pomembni pa so slovenski avtorji, tako iz knjižničarskega kroga kot tudi iz širšega kroga analitikov kulturnega in tehničnega razvoja. Neskromno ugotavljam, da je OZ odločilno pripomogel k profiliranju avtorjev, ki izhajajo iz strokovnih skupin IZUM-a. Kakovostnejša poročila s konferenc so dobra šola za pisanje člankov, obenem pa se bistveno povečuje izobraževalna “rentabilnost” obiskovanja takih prireditev. Čeprav postopek recenziranja prispevkov še ni formaliziran, je uredniška prizadevnost obrodila opazno izboljšanje kakovosti vseh vrst sestavkov. Zahvaljujoč dvema rednima ocenjevalcema publikacij s področja, ki ga pokriva, se OZ uvršča med časopise z odgovornostjo za spremljanje strokovne produkcije. Se pa trudimo še razširiti krog recenzentov in zajeti raznovrstnejše formate publikacij (e-knjige, baze podatkov, spletne strani itd.). Koristna in dobro sprejeta je rubrika Po- govor, ki je doslej bralcem predstavila galerijo štirinajstih osebnosti z opredeljenim odnosom do knjižnične informacijske dejavnosti. In ko se že hvalimo, naj podčrtamo še našo skrb za jezik in za oblikovanje časopisa, ki sloni na prizadevnosti “tehnične ekipe” OZ. Kako se bo Organizacija znanja razvijala v prihodnje? Ena smer je povsem jasna: postopno izpol- njevanje kriterijev znanstvenega časopisa, vendar obenem ohranjanje relevantnosti za širok krog strokovnih profilov, ki delujejo na področju generiranja, organizacije, hranjenja in razširjanja znanja, pri čemer bodo še dolgo v ospredju knjižnice. Druga smer pa je geografska širitev COBISS.Neta, ki že sedaj močno vpliva na krog avtorjev, treba pa bo upoštevati tudi krog bralcev. Mednarodni značaj časopisa prinaša dolgo vrsto dilem, ki terjajo svoj čas za temeljit razmislek. Franci Pivec COBISS obvestila Organizacija znanja 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Število sestavkov 40 42 33 41 30 29 25 39 47 Število člankov - - 14 9 12 9 11 11 22 Število poročil - - 12 17 11 10 5 9 9 Število ocen - - 7 3 1 1 3 6 4 Število avtorjev 15 22 26 33 28 19 22 33 42 Število zun. avtorjev 5 7 12 8 7 1 7 13 14 Število tujih avtorjev 3 2 5 4 2 1 2 12 13 Naklada 950 650 650 650 800 1000 800 800 800 UVODNIK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5