OZ 2004/4

M 211 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 4 V nadaljevanju so predsedujoči pododborov SC4 in SC9 povzeli rezultate opravljenega dela in sprejete resolucije. Med posameznimi predstavitvami na plenarnem zasedanju lahko izpostavimo naslednje: ISO2108 (ISBN): Harmut Walravens Nova verzija standarda (končni osnutek) je pripravljena. Prav tako osnutek priročnika ISBN. Izvaja se reorganiza- cija administracije ISBN na mednarodnem nivoju. Zato se sedanja agencija ukvarja z ustanovitvijo nove, kajti obstoječi z 31. 3. 2006 presahne podpora s strani Pruske kulturne fondacije (Prussian Cultural Foundation). Sedaj ima ISBN 170 članic, glavna dejavnost agencije ISBN je usposabljanje in izobraževanje. V prihodnosti bo treba to dejavnost še okrepiti. ISO 15707 (ISWC International Standard Musical Work Code) Standard sprejet junija 2001 (DIS), registracijski organ je CISAC (International Confederation of Societies of Aut- hors and Composers). Trenutno je vključenih 33 agencij ISWC (Slovenije ni med njimi). ISWC ima 4.900.000 glasbenih del. Več lahko najdemo na http://www.iswc. org/iswc/en/html/home.html . Med sprejetimi resolucijami bi izpostavil naslednje: • Sprejetje nominacije za neprofitno organizacijo, ki bi prevzela vlogo registracijske agencije ISBN. • Sprejetje nominacije konzorcijev CISAC, Nielsen BookData and R. R. Bowker kot registracijske orga- nizacije za ISO 21047 (ISTC, International Standard Text Code). • Sprejetje prenosa treh standardov kot stabiliziranih standardov za znakovne nabore (ISO6861, ISO 5426- 2, ISO 8957) v ISO JTC1 SC2. • Sprejetje prenosa standarda ISO 10754 v pristojnost ISO JTC1 SC2 pod pogojem, da se znaki sprejmejo kot kompatibilni znaki v ISO 10646 (Unicode). • TC46 priporoča pododborom, da se sestanejo v času sestanka TC46 kadar koli je to mogoče, da bi tako omogočili boljši pretok idej med posameznimi podko- miteji. • TC46 je sprejel razširitev obsega stavka, ki opisuje obseg delovanja TC46 s pojmoma “records manage- ment” in “museum documentation”. Stavek se tako sedaj glasi: “Standardization of practi- ces relating to libraries, documentatiom and informati- on centres, publishibg, archives, records management, museum documentation, indexing and abstracting services, and information scinence”. • TC46 zahteva, da sekretariat pripravi neformalno ver- zijo načrta aktivnosti za TC46, da bi bil dostopnejši informacijski skupnosti. • V diskusiji je bil namreč izpostavljen problem doma- čih strani, ki trenutno niso organizirane in enotno ure- jene za posamezne pododbore, kar otežuje kakovostno spremljanje dela delovnih skupin. Naslednji tedenski sklop sestankov se bo odvijal od 6. do 10. 2. 2006 v mestu Chiang Mai, Tajska. Robert Vehovec POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5