OZ 2004/1

M 31 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 1 OCENA Ko se nam spletna stran e-uprava (spletni naslov http: //e-uprava.gov.si/e-uprava je predolg) končno odpre, izvemo, da je to državni portal Republike Slovenije. Brez slepomišenja povejmo, da se je izplačalo počakati (tako tisti dve minuti kot pred tem že nekaj let!) in da končno imamo splet, organiziran v portal. Po Reinermannu mora portal vključevati: • različne informacijske vire, iz katerih lahko črpamo podatke o upravni nalogi, njenih pravnih podlagah in zahtevah ali o upravnem organu, ki nalogo izvaja ozi- roma je za določeno nalogo odgovoren; • naslove ljudi in institucij, s katerimi želimo komunici- rati; • upravne organe in postopke, s katerimi želimo izvesti določeno e-storitev. Takoj se postavi vprašanje, v kakšnem odnosu sta si sple- ta gov.si in e-uprava? Po zgledu dobro informatiziranih držav in izhajajoč iz našega razumevanja potreb uporab- nikov ni kaj razmišljati: e-upravo je treba nemudoma ustrezno dopolniti in ji priznati status enotnega državnega portala s standardnim naslovom gov.si . Sedanji ovinek preko turobne strani je popolnoma odveč. Portal sestavljajo informacije in storitve. Zagotovljena je poosebitev, za kar je potrebna predhodna prijava (Moja e-uprava). O kvaliteti portala pričajo opcije za komuni- kacijo preko mobilnega telefona (wap) in prilagoditve za slepe in slabovidne. Dovolj izdatna je tudi pomoč uporab- nikom. Upoštevano je varovanje osebnih podatkov. Leva stran vstopne strani nam ponuja “popularne strani”, na katerih najdemo e-dohodnino, kakšnih 30 postopkov preko povezave e-upravne zadeve (na ravni hvaljenega Singapura), podporo zaposlovanju preko povezave e-za- poslitev. Žal namesto servisov e-demokracija, e-arhiva in e-volitve naletimo na bolj ali manj obširne domače in tuje članke o teh rečeh, ki bolj kot na portal, sodijo na kakšno strokovno konferenco. Sestav ISPO je izraz želje vlade, da bi svoje rezultate sproti podkrepila s podatki, gospodarskimi in upravnimi podatki (slednje najdemo tudi pod naslovom informacije javnega značaja). Ne vem pa, zakaj so preskočeni podatki o socialnokulturnem razvoju? Vsakomur, ki se podaja v javne diskusije, priporočam, da si prej pogleda te spletne strani. Kakšna sreča, če bi to postal standard za parlamen- tarne debate! Dobrodošla je možnost vpogleda v lastne osebne podatke, kot so zavedeni v Centralnem registru prebivalstva, za kar pa je potrebno spletno potrdilo. Tak servis vsekakor utrju- je vtis moderne države in krepi zaupanje vanjo. Življenjske situacije so na portalu predstavljene kot živ- ljenjski dogodki (tudi Jeorg von Lucke jih poimenuje life-event) in jih je zaenkrat 16: družina, šola, podjetje, gradnja, kultura, okolje, pokojnine, Slovenci in tujina, osebna stanja, zaposlitev, promet, osebne finance, zdrav- je, varnost, smrt, državljanstvo. Računam, da se bo ta seznam širil, saj bi bilo že danes nujno dodati napotke o nakupu nepremičnine ipd. Nisem prepričan, da se mora vsak življenjski dogodek začeti z zakonsko podlago in me že kar kronična slovenska poveličevanje predpisov moti, saj je noro, da se nasveti v primeru zdravljenja raka začno z navedbo nekega za lase privlečenega pravnega akta. Zagotovljene so povezave do vseh ključnih državnih instanc in do upravnih enot. Ni pa povezav do spletnih strani lokalnih skupnosti, kar bodo kreatorji verjetno ute- meljevali, da v tem primeru pač ne gre za državno raven. Vendar to ne more biti razlog, zakaj uporabnikom ne bi olajšali dostopa do informacij, ki jih pogosto potrebujejo in jih tudi povsem upravičeno pričakujejo pod splošnm pojmom oblast. Desna stran vstopne strani je namenjena novicam, ki naj bi motivirale uporabnike ter jih preko povezav vodile do e-servisov. Podobni vlogi, z nekaj več opisovanja, je na- menjena tudi sredina vstopne strani. Ko sem v primeru zaposlovanja v državnih organih preveril, ali napoved o prikazu gibanja zaposlenih od leta 1991 res drži, se je iz- kazalo, da se podatkovni niz prične z januarjem 2004. Preizkusil sem tudi iskalnik in ko sem vnesel naslov Službe vlade za evropske zadeve, sem dobil nekaj deset zadetkov, vendar si z njimi nisem mogel pomagati in tudi ne uganiti, s čim sem jih sploh priklical, saj so govorili o povsem drugih stvareh. Glede iskalnika očitno še vedno velja ocena iz analize CATI. Hotel sem si ogledati tudi italijansko verzijo portala, kar me je stalo obilo časa, na koncu pa ni bilo nobenega re- zultata. Isto se je ponovilo pri madžarski verziji. Vendar pa sestavljavci strani E-uprava vsaj vedo, da so dolžni portal prevesti v omenjena jezika, kar tudi pisno obljub- ljajo, drugi državni organi pa na to še pomislijo ne. Spletna stran predsednika republike je precejšnja revščina in spominja na spletne strani ameriških upokojenih pro- fesorjev, ki jih skrbi, da ne bi padli v pozabo. O kakšni interaktivnosti ni sledu, čeprav menda imajo službo za odnose z javnostmi. Vsaj tukaj bi lahko zapisali kakšno madžarsko in italijansko besedo. Spletna stran Državnega zbora je statična, kot da je vkle- sana v sivi marmor. Napovedniki sej nimajo povezav do gradiva, kaj šele da bi bili povezani s kakšnimi e-forumi. Po tolikih letih še vedno ni celotne zakonodaje v e-obliki,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5