OZ 2004/1

30 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 1 OCENA Za nekatere servise se horizontalno prevežete na vladni portal, kjer dobite: • mesečno ažurirane vse državne dokumente, • kompleten državni proračun, • adresar vladnih funkcionarjev, • sporočila za javnost, • vladne e-servise, • servise za podjetnike, • servise za tujce, • (in še enkrat) knjižnični servis. Če se manj spoznate na strukturo oblasti in ne veste, kje bi iskali pomoč, so vam na voljo opisi življenjskih situacij, ki ustrezajo vašemu problemu in vse potrebno se vam bo od- prlo po tej poti: obiskal bi kulturno prireditev, potrebujem potni list, rad bi se poročil, pravna pomoč, dokvalifikacija, otroško varstvo, rekreacija, rojstni list, zdravstvene storit- ve, nakup nepremičnine, vstop v državo itd. Kar ne morete razumeti, kako borna je v primerjavi s Singapurom ponudba državnega portala Avstrije. Intuitiv- no ga sploh težko najdete, ker pod standardnim naslovom www.gov.at ni ničesar. Vpisati morate www.austria.gv.at, kar vam odpre dolgočasno in skoraj prazno vstopno stran, ki jo krasi agitpropovsko navdahnjena parola “Z vsemi močmi za Avstrijo!” Da bi prišli do prve izpisane novice pod geslom Aktuell, potrebujete kar pet klikov. Sicer se povsod pozna avstro- ogrsko “kanclijsko predalčkanje” in le skrajna trma lahko uporabnika pripelje do kakšne uporabne informacije. Nobenih servisov za državljane nisem odkril in le pri uradu kanclerja se ponujata dve kontaktni telefonski šte- vilki in celo naslov e-pošte. Naročiti pa se je mogoče na “e-informacije iz Avstrije”, k čemur pa me spletna stran ni posebej spodbudila. Glede na to, da gre za zvezno državo, sem iskal poti do spletnih strani zveznih dežel. V ponudbi zveznega portala ni takšne povezave in preostal mi je le iskalnik. Ta me je res pripeljal na strežnik dežele Štajerske, tudi tam pa je vse polno politične propagande (tudi v obliki čudne zgodovine, ki je za “spodnještajerce” precej pomenljiva), zelo malo pa je e-servisov za uporabnike. Če vas prese- neti Kulturkalender 1999, boste hitro izgubili veselje do nadaljnjega preiskovanja. Spletišče britanske vlade je na pričakovanem naslovu www.gov.uk in zelo prijazno odpira tudi pot do spletnih strani lokalnih skupnosti. Vstopna stran ne levi ponuja izbiro vsebinskih sklopov: okolje, kultura in rekreacija, gospodarstvo, pravni red, finance, izobraževanje in zaposlovanje, vlada in politika, zdravje in prehrana, informiranje in komuniciranje, med- narodne razmere in obramba, prebivalstvo in skupnosti, znanost in tehnologija. Na desni so direktni dostopi, navodila za iskanje po straneh vlade in lokalnih skupnosti ter različni pregledi dogajanj, skupaj s povezavami in možnostmi izrekanja svojih stališč. Sredina zajema trajnejše uporabne informacije o proraču- nu, zaposlovanju, javnih naročilih ipd. Tam so tudi navo- dila glede varovanja osebnih podatkov. Življenjske situacije so pod naslovom www.gov.uk/ yourlife: načrtovanje naraščaja, vzgoja otrok, vpis v šolo, kam po obvezni šoli, preselitev, prezaposlitev, ustanovi- tev podjetja, kriminal, invalidnost, smrt v družini. Obširno in konkretno je povabilo k sodelovanju pri zade- vah, ki se tičejo vlade, parlamenta, lokalne samouprave, decentralizacije, strank, mednarodnih organizacij, EU, kraljice, pravosodnega sistema itd. Sodelovati je mogo- če po klasični pošti ali v e-konzultacijah. Za slednje je predstavljen tudi etični kodeks, informacije o zgodovini obravnavanih problemov, možnost glasovanja, aktivna vloga BBC (BBCi membership) itd. Vsakdo lahko sam sproži javno iniciativo za reševanje določenega vprašanja. Poudarjeno je ponujena povezava s članom parlamenta iz uporabnikovega okrožja. Preko spletnih strani vlade in lokalnih skupnosti je prepovedano zganjati politično pro- pagando ali ustvarjati poslovne koristi. Ob vsem tem je John Scott Cree, ki katalogizira spletne strani v British Library, prepričan, da so britanske vladne spletne strani slabe in revne. Zameri jim, da so preobsež- ne, saj odlične spletne strani ne smejo presegati 20.000 KB, dejansko pa mnoge presegajo celo 80.000 KB. SPLETNI DRŽAVNI PORTAL Na naslovu www.gov.si se odpre turobna stran, ki spo- minja na pogrebno vzdušje marmorne dvorane Državnega zbora. Kar dobimo, nekateri poimenujejo državni portal, čeprav gre zgolj za nabor povezav do ključnih državnih organov. Izberemo lahko povezavo: predsednik republike, državni zbor, državni svet, predsednik vlade, vlada in ministrstva, ustavno sodišče, vrhovno sodišče, računsko sodišče, vrhovno državno tožilstvo, e-uprava, iskalnik, novosti na spletnih straneh in povezave. S klikom na ikono pa lahko izberemo: Slovenija – Doma v Evropi, Slovenija – NATO in še enkrat E-uprava. Slednja se mi je nalagala celi dve minuti, čeprav je splošen standard, da je spletna stran, na katero je treba čakati več kot dvajset sekund, zgrešena.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5