OZ 2004/1

26 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 1 POROČILO ljajo v več kot 1000 knjižnicah širom po svetu v več jezikih (tudi v slovenščini). Pokazal je nekaj najodmev- nejših projektov ORS: Al@din, AskWisconsin, ASERL, AKOP ... Po koncu predavanj so v kratki diskusiji sodelovali pre- davatelji in gosti. Po uradnem delu in še naslednji dan smo imeli kratke sestanke s preostalimi strokovnjaki iz OCLC in Nizo- zemske, s katerimi smo izmenjali praktične izkušnje pri uvajanju in uporabi servisa QuestionPoint in službe ORS. Kasneje sva dobila povabilo še za popoldansko pred- stavitev OCLC-ja, kjer so svojim partnerjem predstavili usmeritve, strategijo in vizijo firme. V okviru konference in sejma Online Information 2003 je potekalo še nekaj aktivnosti v zvezi z ORS. Udeležila sva se predstavitve Virtual reference & digital librari- es , ki jo je imela Linda White, koordinatorka tovrstnih “digitalnih” projektov v Kongresni knjižnici (Library of Congress). V kratki 20-minutni predstavitvi je govorila o izzivih za knjižnice v novem času in prilagajanjih, ki jih doživi knjižnica ob prehajanju v digitalno dobo, medtem ko ostaja osnovno poslanstvo knjižničarjev nespremenje- no. Za primer je navedla podatke o prehodu Kongresne knjižnice v digitalno dobo in uvajanju ORS. Podobno, le malce razširjeno predstavitev je imela naslednji dan na konferenci. Zadnji sklop predavanj na konferenci je bil na temo The Future of Virtual Reference . Najprej je Linda White predstavila prispevek z naslovom Migrating the Traditio- nal Skills of Librarianship into the Online Enviroment .[5] Nato je sledila zanimiva predstavitev Frissa Visserja na temo Bringing the Dutch public online: the story of al@ din, the public libraries’ online reference desk , v kateri je podrobno predstavil koncept Al@din, delovanje referenč- ne službe in njeno organizacijsko strukturo.[6] ONLINE INFORMATION 2003 Tudi letošnje že 27. mednarodno srečanje, ki je razdelje- no v konferenčni in sejemski del, je potekalo v znanem olimpijskem kompleksu dvoran v Londonu. Online Information je postal vodilni dogodek informacijske in- dustrije s področja informacijskih vsebin in upravljanja z njimi.[7] V konferenčnem delu je v treh dneh več kot 90 predavateljev predstavilo svoje strokovne prispevke, 800 slušateljev iz celotnega sveta (7 iz Slovenije) pa je aktivno sodelovalo v treh paralelnih sekcijah. V sejem- skem delu je v treh dneh več kot 11.000 obiskovalcev imelo na voljo svetovno ponudbo informacijskih vsebin na 250 različnih razstavnih prostorih vodilnih firm s tega področja.[8] Sejemska prireditev je hkrati tudi priložnost za obnavlja- nje starih stikov s partnerji, s katerimi ima IZUM sklenje- ne konzorcialne pogodbe, kot so OCLC, ProQuest, ISSN, ISI, Swets Information Services, Library of Congress idr., ter priložnost za navezovanje novih stikov. Reference [1] http://oclcpica.org [2] Online referenčna služba v sistemu COBISS.SI - Idejna zasnova projekta, IZUM, 1. julij 2003. [3] http://www.bibliotheek.nl/portaal/ [4] Marta Seljak, Online referenčna služba, OZ Organizacija znanja , 2002, 7 (3-4), 69. [5] Online Information 2003, 2-4 December, Olympia Grand Hall & Conference Centre, London, UK, 27 th Online information confe- rence Proceedings, 179. [6] Online Information 2003, 2-4 December, Olympia Grand Hall & Conference Centre, London, UK, 27 th Online information confe- rence Proceedings, 187. [7] http://www.online-information.co.uk. [8] Online Information 2003, 2-4 December, Olympia Grand Hall, London, UK, Event Guide. Pero Šobot, Davor Bračko .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5