OZ 2004/1

M 25 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 1 QUESTIONPOINT UPDATE (ONLINE INFORMATION 2003, LONDON) OCLC PICA [1] je v času konference in sejma Online Information 2003 organizirala sestanek o delovanju in nadaljnem razvoju online referenčne službe QuestionPoint. Povabilu na sestanek smo se odzvali tudi v IZUM-u in pripravili predstavitev poteka uvajanja projekta Online referenčna služba v sistemu COBISS (v nadaljnjem besedilu ORS).[2] QUESTIONPOINT UPDATE Že dva meseca pred konferenco Online Information 2003 so nas odgovorni iz OCLC PICA povabili, da bi upo- rabnikom in drugim gostom na sestanku predstavili tudi naše izkušnje pri uporabi servisa QuestionPoint. Temu enkratnemu povabilu, ki je hkrati omogočilo promocijo COBISS-a, slovenskih knjižnic in IZUM-a širšemu krogu evropskih strokovnjakov (razen nas je bil povabljen samo še en predstavnik uporabnikov, da predstavi svoje izkuš- nje), smo se takoj odzvali. S tem se je ponudila tudi pri- ložnost za izmenjavo izkušenj s kolegi iz drugih držav in neformalen delovni sestanek s strokovnjaki, ki razvijajo servis QuestionPoint. V prostorih OCLC PICA v Hotelu Hilton Olympia se je 3. 12. 2003 zbralo več kot 20 povabljenih gostov v glav- nem iz Evrope, prisotna pa sta bila tudi generalni direktor OCLC iz ZDA in direktor OCLC PICA iz Evrope ter od- govorni za razvoj in delovanje servisa QuestionPoint. Med gosti so bili na sestanku tudi predstavniki iz NUK in UKM. Program je bil razdeljen v štiri sklope in je trajal dve uri: • Uvod v QuestionPoint (Simon Day, OCLC PICA). • Al@din, promocija ORS v nizozemskih splošnih knjižnicah (Friso Visser, menedžer Bibliotheek.nl). • Online referenčna služba v sistemu COBISS.SI (Petar Šobot, Davor Bračko, IZUM). • Nadaljnji razvoj QuestinPointa (Frank Hermes, pod- predsednik kooperativnega razvojnega servisa v OCLC). V uvodnem delu je Simon Day (vodilni strokovnjak za servis QuestionPoint iz OCLC PICA v Birminghamu) predstavil QuestionPoint kot celovito orodje za ORS, saj: • Omogoča vzajemno delovanje knjižničarjev in upo- rabnikov preko spleta, komunikacijo med knjižničarji in uporabniki v obliki e-pošte, klepeta in klepeta z dodatnimi možnostmi. • Vpeljuje kooperacijo med knjižnicami in knjižničarji širom sveta. Knjižnice, združene v skupine, so moč- nejše in učinkovitejše, omogočeno je posredovanje vprašanj knjižnicam znotraj skupine in v globalno omrežje ter avtomatsko dodeljevanje vprašanj. • Definira gradnjo lokalne in globalne baze znanja. Uporaba kvalitetne baze znanja poveča učinkovitost ORS. • Omogoča celovito upravljanje z ORS (administracija, kreiranje sporočil …). Za njim je Friso Visser, direktor nizozemske virtualne knjižnice Bibliothek.nl, predstavil izkušnje nizozemskih splošnih knjižnic pri uporabi QuestionPointa.[3] Marca 2003 je namreč začela delovati ORS v večini nizozem- skih splošnih knjižnic (v projekt Al@din je vključenih več kot 100 knjižnic, nameravajo pa vključiti vseh 500 knjižnic), tako da ORS že kar dobro poznajo. Govoril je o projektu implementacije ORS predvsem z organizacij- skega vidika, o prednostih ORS pred klasično referenčno službo ter strategiji in ciljih projekta Al@din. Na koncu predstavitve smo videli tudi reklamo za ORS, ki so jo v novembru predvajali na nizozemski nacionalni televiziji. Oglaševanje v različnih medijih je povročilo izredno po- pularnost ORS na Nizozemskem. Poudaril je, da morajo knjižničarji uporabljati sodobna orodja digitalne dobe in s tem tudi ORS, če želijo biti videni v prihodnosti. Upo- rabnikom so predstavili prednost Al@dina pred spletnimi iskalniki s sloganom: “Mi imamo odgovor!” Z najinim prispevkom sva podrobno predstavila projekt uvedbe ORS v sistemu COBISS.SI, njegovo zgodovino (prva razmišljanja, analize, objavljene prispevke [4]), re- zultate, fazni načrt, težave s prevodi in rezultate internih te- stiranj. Predstavniki OCLC so sproti odgovarjali na najina vprašanja ter pojasnili, da poznajo nekatere od predstavlje- nih problemov in da načrtujejo popravke v prihodnosti. Na koncu predvidenega programa je Frank Hermes iz OCLC prikazal QP kot globalni servis, ki ga uporab-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5