ZAPISNIK

 

sestanka dne 17.09.1996 na temo vnosa bloka 7XX

Prisotni:

Dogovorjeno je bilo naslednje:

 

Zapisali: mag. Marta Seljak, Tadeja Bre�ar