Z A P I S N I K

sestanka, ki je bil v sredo, 21.05.1997, v NUK v Ljubljani.


Prisotni:

Dnevni red:

  1. �ifrant za polje 675c
  2. Katalogizacija starega gradiva
  3. Retrospektiva serijskih publikacij
  4. Razno

Dogovorjeno je bilo:


K �tev. 1


K �tev. 2

Zna�nica
Blok 2xx........................................
.......................................................
.......................................................
321.- Obi�ajne opombe. - 316a: $5
. - ......................... . - 316a: $5
Privezano: 200a...... - 205. - 210: $5 - polja so vgrajena v 481
.
Privezano: 200a...... - 205. - 210: $5 - polja so vgrajena v 481
Privezano k: 200a.... - 205. - 210: $5 - polja so vgrajena v 482
.
Privezano k: 200a.... - 205. - 210: $5 - polja so vgrajena v 482
317a: $5. - .............. .- 317a: $5
Prstni odtis (po $2): $a: $5
.
Prstni odtis (po $2): $a:$5


K �tev. 3

IZUM re�uje retrospektivo serijskih publikacij za potrebe bibliografij raziskovalcev neodvisno od tega, kaj bodo potrebovali v NUK za Slovensko bibliografijo. NUK bo bibliografijo serijskih publikacij, ki jo trenutno dela, kon�al ro�no. Glede na�ina implementacije vodenja retrospektive serijskih publikacij za potrebe NUK se bomo dogovorili pred izdajo naslednje bibliografije.


K �tev. 4

Za polja iz bloka 4, v katera vgrajujemo druga polja, je vnos omejen.

Vgradimo lahko:

Polje 469 bo ukinjeno.

Zapisala: Tadeja Bre�ar