OZ_2018_1-2

28 ORGANIZACIJA ZNANJA 2018, LETN. 23, ZV. 1 - 2 kot integriran način vodenja knjižničnih katalogov in bibliografij raziskovalcev je knjižnični informacijski sistem, ki je na dan 31. 12. 2017 obsegal 5.082.091 bibliografskih zapisov. V letu 2017 je bil objavljen dokument Vzdrževanje aktivnega dovoljenja za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI (2017), kjer iz kvantitetnega kriterija dela katalogizatorjev prehajamo na pomembno izobraževanje. Zavedamo se, da je permanentno izobraževanje izjemnega pomena in upamo, da bo to doprinos h kakovostnemu delu katalogizatorjev in višji kakovosti bibliografskih podatkov v COBIB.SI , kar je velikega pomena tudi za izmenjavo bibliografskih informacij, npr. z bazoWorldCat. Reference Bibliografske baze podatkov in podatki o zalogi: polnopravni člani sistema COBISS.SI in njihovo sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije , 2018. [spletni dokument] Dostopno na: http://home.izum.si/cobiss/o_cobissu/dokumenti/STAT_ PRIRAST_2017_SI_1.pdf [8. 5. 2018]. COBISS.Net v številkah , 2018. [spletni dokument] Dostopno na: https://www.cobiss.net/doc/Stat_kazalci_2017.pdf [28. 5. 2018]. COBISS3 – Knjižnice , 2018. [spletna stran] Dostopno na: http://home.izum.si/cobiss/cobiss3/ [4. 5. 2018]. Dornik, E., Badovinac, B., Kos, J. in Farkaš, B., 2017. Sistem zagotavljanja kakovosti COBIB.SI : izbrane aktivnosti za leto 2016. Knjižnica [online], 61(1/2), pp. 191–205. Dostopno na: https://knjiznica.zbds- zveza.si/knjiznica/article/view/6167 [17. 1. 2018]. Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo , 2018. [spletna stran] Dostopno na: https://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault. aspx?tabid=360&type=licence [28. 12. 2017]. IZUM, 2018. Letno poročilo o delu IZUM za leto 2017 . [spletni dokument] Maribor: Institut informacijskih znanosti. Dostopno na: http://www. izum.si/doc/Letno_porocilo_2017.pdf [4. 5. 2018]. Normativna baza podatkov CONOR.SI , 2018. [spletni dokument] Dostopno na: http://home.izum.si/cobiss/o_cobissu/dokumenti/ STAT_PRIRAST_CONOR_2017_SI.pdf [18. 5. 2018]. Organizacijski model sistema COBISS , 2018. [spletna stran] Dostopno na: https://www.cobiss.net/si/platforma-cobiss.htm#c2 [4.  5. 2018]. Vzajemna katalogizacija (COBISS3/Katalogizacija), 2018. [spletna stran] Dostopno na: https://www.cobiss.net/si/platforma-cobiss.htm#c4 [4. 5. 2018]. Vzdrževanje aktivnega dovoljenja za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI , 2017 [spletna stran] Dostopno na: http://home.izum. si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Priloga_Vzdrževanje_ dovoljenja_za_vzajemno_katalogizacijo.pdf [28. 5. 2018]. Ema Dornik: COBIB.SI : PRIRAST BIBLIOGARFSKIH ZAPISOV V LETU 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5