OZ_2018_1-2

KAZALO ORGANIZACIJA ZNANJA letnik 23, zvezek 1-2, 2018 http://hom e.izum.si/cobiss/oz/ UVODNIK ^LANKI Branka Badovinac Nabor dimenzij za opredelitev kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih ASet of Dimensions for Defining Data Quality in Bibliographic and Authority Records ...........................................................................................................2 Andreja Krajnc Vobovnik Vpis slovenskih normativnih zapisov za osebna imena v VIAF Entry of Slovenian Authority Records for Personal Names into VIAF .........................................................................................................11 Ema Dornik COBIB.SI: prirast bibliografskih zapisov v letu 2017 COBIB.SI: Increment of bibliographic records in 2017 .........................................................................................................21 Janko Žigart Reaktivno programiranje Reactive Programming .........................................................................................................29 PORO^ILA Breda Emeršič, Alenka Fridrih, Metka Bakan Toplak, Srečko Benčec, Gorazd Taciga SharePoint dnevi 2016 in Exchange .........................................................................................................33 Miroslav Kolarič, Nevenka Zupančič Letna konferenca Združenja ameriških knjižnic 2017 .........................................................................................................36 Branka Badovinac, Renata Zadravec Pešec, Tanja Žuran Putora, E st er Manetti Kongres ZBDS 2017: Povezovanje. Sodelovanje. Skupnosti: Ustvarimo državo bralcev .........................................................................................................42 Davor Bračko Konferenca Web Summit 2017 .........................................................................................................45 Breda Emeršič, Srečko Benčec Konferenca Thrive 2017 .........................................................................................................48 Ema Dornik, Pero Šobot Konferenca LIDA 2018 .........................................................................................................51 OCENA Daniel Schraad-Tischler in Christof Schiller, Social Justice in the EU – Index Report 2016: Social Inlcusion Monitor Europe .........................................................................................................53

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5