OZ_2018_1-2

M 21 ORGANIZACIJA ZNANJA 2018, LETN. 23, ZV. 1 - 2 Ema Dornik Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: ema.dornik @ izum.si COBIB.SI: PRIRAST BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV V LETU 2017 COBIB.SI: INCREMENT OF BIBLIOGRAPHIC RECORDS IN 2017 UVOD V sistemu COBISS.net (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi) kot organizacijskemmodelu povezovanja knjižnic je konec leta 2017 sodelovalo 1.095 knjižnic (COBISS.net v številkah, 2018). V COBISS.SI je sodelovalo 730 polnopravnih članic, ki jih ločimo po tipih knjižnic: Narodna in univerzitetna knjižnica, 84 univerzitetnih in visokošolskih knjižnic, 130 specialnih, 61 splošnih ter 454 šolskih knjižnic (IZUM, 2018). Gre za nacionalni knjižnični informacijski sistem z vzajemno katalogizacijo, vzajemno bibliografsko- kataložno bazo podatkov COBIB.SI in lokalnimi bazami podatkov sodelujočih knjižnic, bazo podatkov o knjižnicah COLIB.SI , normativno bazo podatkov CONOR.SI ter s številnimi drugimi funkcijami (Organizacijski model Izvle~ek V članku je predstavljena analiza prirasta bibliografskih zapisov v COBIB.SI v letu 2017. Po podatkih na dan 31. 12. 2017 je bilo leta 2017 v COBIB.SI kreiranih 174.995 novih bibliografskih zapisov, v analizo pa smo vključili podatke, zbrane tekom leta (n = 171.273). Vključeni so tudi podatki o prevzetih bibliografskih in normativnih zapisih iz drugih baz podatkov, kot so: WorldCat (OCLC), Register ISSN (International Standard Serial Number), Online katalogKongresne knjižnice ter Library of Congress Name Authority File (LCNAF). V primerjavi z letom prej je prirast v 2017 nižji za 3,6 %. Po tipu zapisov jih je bilo največ (50,5%) kreiranih za monografske publikacije in sestavne dele (38,8%). V prvem trimesečju je bilo kreiranih največ (27,4 %) bibliografskih zapisov, največ (n = 955) v sredo, 11. januarja. V letu 2017 je zapise v COBIB.SI prispevalo 585 katalogizatorjev iz 253 knjižnic. Klju~ne besede bibliografske baze podatkov, COBIB.SI, katalogizacija, letni prirast Abstract The article presents the analysis of the annual increment of bibliographic records in COBIB.SI in 2017. According to the data as of 31 December 2017, 174,995 new bibliographic records were created in COBIB.SI in 2017; the data collected during 2017 (n = 171,273) is analysed. The data on bibliographic and authority records downloaded from other databases is included, e.g. from WorldCat (OCLC), ISSN Register (International Standard Serial Number), Online Catalogue of the Library of Congress and Library of Congress Name Authority File (LCNAF). The annual increment was by 3.6% smaller than in the previous year. Most records (27.4%) were created in the first trimester. When referring to working days, most records were created on Wednesday, 11 January (n = 995). In 2017, records were contributed to COBIB.SI by 585 cataloguers from 253 libraries. Keywords bibliographic databases, COBIB.SI, cataloguing, annual increment sistema COBISS, 2018). V vzajemni katalogizaciji sodeluje 290 knjižnic (COBISS3 – Knjižnice, 2018) s preko 650 imetniki aktivnega dovoljenja za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij. Ločimo pet različnih dovoljenj za vzajemno katalogizacijo (DVK): dovoljenje A – pooblastilo za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij; dovoljenje B1 – pooblastilo za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov; dovoljenje B2 – pooblastilo za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov; dovoljenje C – pooblastilo za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva; dovoljenje D – pooblastilo za vzajemno katalogizacijo antikvarnega gradiva (Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo, 2018). https://doi.org/10.3359/oz1812021 1.04: STROKOVNI ČLANEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5