OZ_2018_1-2

18 ORGANIZACIJA ZNANJA 2018, LETN. 23, ZV. 1 - 2 Tabela 4: Prikaz najpogostejših nacionalnosti avtorjev v normativnih zapisih za osebna imena v bazi podatkov CONOR.SI Država Koda v podpolju 102a Delež (%) Slovenija svn 39 ZDA usa 11 Nemčija deu 9 Velika Britanija gbr 6 Italija ita 5,5 Francija fre 3,2 Hrvaška hrv 2,8 Avstrija aut 2,5 Srbija srb 2 Madžarska hun 2 Rusija rus 1,8 Češka cze 1,4 Poljska pol 1,3 Srbija in Črna gora scg 0,6 Bosna in Hercegovina bih 0,5 Makedonija mkd 0,4 Bolgarija bgr 0,3 Jugoslavija yug 0,1 Črna gora mne 0,1 Albanija alb 0,06 druge države 10,45 Med jeziki, v katerih avtorji najpogosteje ustvarjajo, je na prvem mestu seveda slovenščina (36 %), sledita ji angleščina (29 %) in nemščina (12 %). Zanimivo je, da je na šestem mestu hrvaščina (2,8 %). Tabela 5: Prikaz najpogostejših jezikov, v katerih avtorji ustvarjajo, v normativnih zapisih v bazi CONOR.SI Jezik Koda v podpolju 101a Delež (%) slovenski slv 36 angleški eng 29 nemški ger 12 italijanski ita 5 francoski fre 3,5 hrvaški hrv ali scr 2,8 madžarski hun 2 ruski rus 2 srbski srp ali scc 1,8 češki cze 1 španski spa 1 poljski pol 1 latinski lat 0,3 bosanski bos 0,3 makedonski mac 0,3 bolgarski bul 0,2 albanski alb 0,1 drugi jeziki 1,7 Pri kreatorjih in redaktorjih normativnih zapisov so na prvem mestu katalogizatorji NUK (12 %), sledijo katalogizatorji FFLJ (7,5 %) in katalogizatorji UKM (5 %). Tabela 6: Prikaz števila zapisov po kreatorju ali zadnjem redaktorju normativnih zapisov za osebna imena v bazi CONOR.SI Knjižnica Delež (%) NUK 12 FFLJ 7,5 UKM 5 SAZU 2,8 CTK 2,8 ODKLJ 2,3 CEKLJ 2,2 MKL 2,1 FSLJ 2,1 KTFMB 1,9 IJS 1,9 inicialna baza CONOR.SI 1,5 SIKMB 0,9 druge knjižnice 55 Vpis zapisov v VIAF in vpis povratnih podatkov VVIAF so vpisani vsi normativni zapisi, ki smo jih poslali. Zapisi za osebna imena, ki že obstajajo v VIAF, so se samo dodali v obstoječi skupek (na primer France Prešeren). Za zapise za osebna imena, ki še ne obstajajo v VIAF-u, pa se je v VIAF-u oblikoval nov skupek (na primer profesorica Metoda Vranjek). V grafičnem prikazu (slika 2) se slovenski zapisi prikazujejo z imenom NUK /COBISS.SI, Slovenija, in akronimom SIMACOB, ki mu sledi CONOR.SI- ID. Pri preverjanju povratnih podatkov smo ugotovili, da je ISNI z vpisom v VIAF pridobilo kar 48 % poslanih zapisov. Identifikatorja VIAF ID in ISNI nameravamo vpisati tudi v normativne zapise v bazi podatkov CONOR.SI in na osnovi tega vpisa v COBISS+ prikazati povezave (URI) do servisov VIAF in ISNI. VIAF ID bo vpisan v vseh poslanih normativnih zapisih v polje 035 – Kontrolne številke zapisov iz drugih sistemov . ISNI pa bo vpisan samo za tista osebna imena, ki imajo v VIAF-u dodeljen ISNI, in sicer v polje 010 – Mednarodni standardni identifikator imen (ISNI) . RAZPRAVA IN NA^RTI ZA PRIHODNOST Z vpisom normativnih zapisov za osebna imena v VIAF se je Slovenija pridružila nacionalnim knjižnicam in drugim ustanovam, ki se ukvarjajo z normativnimi podatki. Poleg vključitve slovenskih normativnih podatkov na mednarodnemnivoju je glavna prednost pridobitev enoličnih identifikatorjev VIAF ID in ISNI, ki jih bomo programsko vpisali v normativne zapise v bazi CONOR.SI, v COBISS+ pa bomo vzpostavili povezave do servisov VIAF in ISNI. Skladno z določilom v pogodbi za članstvo v VIAF-u smo poslali samo zapise za sprejete točke dostopa. Poslali smo samo 61.360 normativnih zapisov, kar predstavlja le 5 % vseh normativnih zapisov za osebna imena, s katerimi pa Andreja Krajnc Vobovnik: VPIS SLOVENSKIH NORMATIVNIH ZAPISOV ...

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5