OZ_2018_1-2

10 ORGANIZACIJA ZNANJA 2018, LETN. 23, ZV. 1 - 2 EDIN Edinstve- nost kakovost vrednosti podatka (nanaša se na edinstvenost zapisa glede na celotno bazo zapisov) dvojnik zapisa ODVEČ Odvečnost kakovost vrednosti podatka (nanaša se na redundantnost podatka v strukturi zapisa) odvečen po- datek DODV Dodana vrednost kakovost vrednosti podatka (nanaša se na informativnost zapisa) priporočljiv podatek AKT Aktualnost kakovost vrednosti podatka (nanaša se na aktualnost podatka/ zapisa) neažuriran podatek/ neredigiran zapis Na podlagi oblikovanega nabora dimenzij lahko podamo naslednjo definicijo kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih: Podatek v bibliografskih in normativnih zapisih je kakovosten, kadar je naveden v edinstvenem bibliografskem ali normativnem zapisu, semantično točen in točno prepisan, strukturalno popoln, vsebinsko popoln, strukturalno skladen, vsebinsko skladen, oblikovno dosleden, predviden oziroma neodvečen, aktualen, (lahko) je dodatno informativen. Nabor dimenzij, ki smo jih v tem članku predstavili, ni nujno zaključen, dimenzije lahko združujemo ali kategoriziramo, k naboru pa lahko po potrebi dodamo še druge dimenzije. V prihodnje želimo preveriti uporabnost nabora dimenzij v konkretnih analizah, pri čemer je treba določiti mere in metode merjenja ter končno tudi možnosti vrednotenja kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih. Reference Badovinac, B., 2017. Izhodišča za proučevanje kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih: kakovost podatkov v kontekstu in raziskovalne usmeritve v katalogizaciji. Knjižnica , [online] 61(1−2), pp. 119−154. Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza. si/knjiznica/article/view/6165/5812 [14. 6. 2018]. Batini, C. in Scannapieco, M., 2016. Data and information quality: dimensions, principles and techniques. Berlin: Springer. Bibliotekarski terminološki slovar , 2009. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Brešar, T., 2004. Primerjava formatovMARC21 – UNIMARC – COMARC. Organizacija znanja , [online] 9(3). Dostopno na: http://home.izum.si/ cobiss/oz/2004_3/html/clanek_04.html [14. 6. 2018]. Bruce, T. R. in Hillman, D. I., 2004. The continuum of metadata quality: defining, expressing, exploiting. V: Hillmann D. in Westbrooks E. ur. Metadata in practice. Chicago: American Library Association. pp. 238−256. Dostopno na: http://www.ecommons.cornell.edu/ handle/1813/7895 [14. 6. 2018]. Dornik, E., Badovinac, B., Kos, J. in Farkaš, B., 2017. Sistem zagotavljanja kakovosti COBIB.SI : izbrane aktivnosti za leto 2016. Knjižnica , [online] 61(1−2), pp. 191−205. Dostopno na: https://knjiznica.zbds- zveza.si/knjiznica/article/view/6167/5814 [14. 6. 2018]. Hider, P. in Tan, K., 2008. Constructing record quality measures based on catalog use. Cataloging and classification quarterly , 46(4), pp. 338−361. Kavčič, I., 2012. Kakovost zapisov v vzajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov COBIB.SI . Knjižničarske novice , [online] 22(6), pp. 1−19. Dostopno na: https://old.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/v2/ podrobnostClanek.aspx?id=599 [14. 6. 2018]. Kriteriji za ocenjevanje bibliografskih in normativnih zapisov v COBISS. SI , 2009. [pdf] Dostopno na: https://www.cobiss.si/e-forumi/ katalogizacija/docs/Nakljucni_zapisi_kriteriji_objava_20090421.pdf [14. 6. 2018]. Krstulović, Z., 2006. Katalogizacijska pravila in kakovost bibliografskih podatkov. Organizacija znanja , 11(4), pp. 215−218. Moulaison, H. L., 2015. The expansion of the personal name authority record under Resource Description and Acess: current status and quality considerations. IFLA journal , 41(1), pp. 13−24. Oury, C., 2017. Assessing the ISSN Register: defining, evaluating, and improving quality of shared international bibliographic database. Cataloging & classification quarterly , [online] 55(7−8), pp. 588−605. Dostopno na: https://doi.org/10.1080/01639374.2017.1354115 [14. 6. 2018]. Redman, T. C., Fox, C. in Levitin, A., 2009. Data and data quality. V: Encyclopedia of library and information sciences . NewYork: Taylor and Francis, pp. 1420−1431. Snow, K., 2017. Defining, assesing, and rethinking quality cataloging. Cataloging & classification quarterly , [online] 55(7−8), pp. 438−455. Dostopno na: https://doi.org/10.1080/01639374.2017.1350774 [14. 6. 2018]. Stvilia, B., Gasser, L., Twidale, M. B. in Smith, L. C., 2007. A framework for information quality assessment. Journal of the American Society for Information Science and Technology , 58(12), pp. 1720−1733. Wang, R. Y. in Strong, D. M., 1996. Beyond accuracy: what data quality means to data consumers. Journal of management information systems , 12(4), pp. 5−33. Branka Badovinac: NABOR DIMENZIJ ZA OPREDELITEV KAKOVOSTI PODATKOV ...

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5