OZ 2017/1-2

UVODNIK Spoštovane bralke, spoštovani bralci! Pred vami je združena (prva in druga) številka 22. letnika (2017) revije Organizacija znanja (OZ). V tej številki so zbrani prispevki, ki tvorijo vsebino stalnih in nekaterih občasnih rubrik revije. V branje vam ponujamo nove znanstvene in strokovne članke, poročila, oceno knjige in obvestila, ki se nanašajo na programsko opremo in sistem COBISS. Prvi znanstveni članek z naslovom Vpliv odprtega dostopa na časovni odmev objav – primer znanstvenih objav v gradbeništvu avtorice Teje Koler Povh raziskuje vpliv odprtega dostopa objav na citiranost, natančneje vpliv odprtega dostopa na to, kako hitro po objavi se pojavi prvi citat. Članek podaja podrobno analizo časovnega odmeva na osnovi dveh raziskav, izvedenih za mednarodno odmevne revije s področij gradbeništva. Predstavlja analizo največkrat citiranih člankov nekaterih najvišje uvrščenih mednarodno odmevnih revij v letu 2007, poleg tega na primeru štirih največkrat citiranih mednarodno odmevnih gradbeniških revij ugotavlja citiranost člankov teh revij po posameznem letu v obdobju od 2007 do 2012 v treh podatkovnih zbirkah: Web of Science, Scopus in Google Scholar. Drugi znanstveni prispevek je članek avtorjev Dunje Labović Begović in Andreja Rasporja z naslovom Sistematizacija dela kot proces , v katerem raziskujeta problem neustrezne oblike in uporabe sistematizacije dela v sodobnih organizacijah, ki je vse prej kot dinamičen in kontinuiran proces; kot tak je neprimeren in neučinkovit za današnje hitro spreminjajoče se poslovno okolje. Kot nujnost in rešitev predlagata in izdelata teoretičen model SDP (sistematizacije dela kot procesa), ki bo uporaben v praksi, omogočal bo organiziranje dela na podlagi kompetenc zaposlenih ter oblikovanje plače zaposlenega na podlagi efektivnega dela oziroma učinkovite izrabe delovnega časa ter zahtevnosti in kakovosti opravljenega dela. Nova oblika sistematizacije dela bo tako imela pozitiven vpliv in učinek tako na zaposlene kot na podjetje. Zadnji prispevek v rubriki Članki je strokovni članek COBIB.SI : prirast bibliografskih zapisov v letu 2016 avtorice Eme Dornik, ki podaja podrobnejši pregled letnega prirasta gradiva v vzajemnem katalogu COBIB.SI v letu 2016. Analiza vključuje tudi podatke o zapisih, prevzetih iz drugih baz podatkov, kot so WorldCat, Register ISSN, LC in LCNAF. V rubriki Poročila predstavljamo zanimivosti in vsebine z različnih dogodkov, konferenc in srečanj, ki so jih obiskali kolegi z Instituta informacijskih znanosti (IZUM). Rubrika Ocene predstavlja delo z naslovom Public Access to Information for Development: a Guide to the Effective Implementation of Right to Information Laws avtoric V. L. Lemieux in S. E. Trapnell, ki govori o stanju na področju pravice do obveščenosti (angl. Right to Information , RTI) v svetu in v zakonodaji s tega področja. Številko zaključujemo z novostmi in dopolnitvami v programski opremi COBISS v obdobju od septembra 2016 do septembra 2017, ki jih lahko preberete v rubriki COBISS obvestila . Naj vas, drage bralke in dragi bralci, povabim še k sodelovanju in oddaji prispevkov. Pošljite nam vaše dosežke, ugotovitve raziskovanj, dejavnosti, izkušnje in izzive ter zanimivosti in razmišljanja na naslov uredništva, da boste tako sooblikovali in soustvarjali vsebino revije OZ. Prispevke za naslednjo številko zbiramo do 15. maja 2018. Veselimo se sodelovanja z vami. Želim vam prijetno branje v družbi OZ-a. Aleksandra Rubelj Odgovorna urednica

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5