OZ 2016/2

129 ORGANIZACIJA ZNANJA 2016, LETN. 21, ZV. 2 Vzadnjempredavanju jeDženanKos predstavil Univerzitetno knjižnico Travnik (Univerzitetska biblioteka Travnik), njeno zgodovino in perspektive. Knjižnica deluje kot organizacijska enota univerze v Travniku (Univerzitet Vitez) in zagotavlja pogoje za izobraževalno-raziskovalno dejavnost univerze. Univerza je za pogoje za delovanje knjižnice (prostor, oprema, nabava gradiva …) poskrbela, šele ko je vodstvo spoznalo pomembno vlogo knjižnice za študij. Glavna cilja knjižnice v obdobju od 2016 do 2020 sta zagotovitev 100.000 enot gradiva in popolna implementacija sistema COBISS. Ob zaključku posvetovanja bibliotekarjev Juni na Uni je komisija posvetovanja sprejela smernice za nadaljnje delo: 1. Prisotni cenijo kvalitetne in strokovne predstavitve primerov dobre prakse kot naslednji korak na poti izgradnje družbe, ki temelji na znanju in novih informacijskih tehnologijah. 2. Komisija v skladu s temo posvetovanja izraža zadovoljstvo zaradi pozitivne podobe sistema COBISS, kakor so ga predstavili predavatelji. 3. Predstavniki IZUM-a in drugi sodelujoči na posvetovanju so izpostavili uspešno delo ViBBiH Centra. 4. Obrniti se je treba na pristojne organe za ureditev financiranja članic v sistemu COBISS po vzoru pozitivnih rešitev v drugih državah v regiji. 5. Priporoča se, da se ustvarijo pogoji za vključitev vseh splošnih, specialnih in visokošolskih knjižnic ter da se preverijo tudi možnosti vključevanja šolskih knjižnic v sistem COBISS, posebno tistih, ki imajo pogoje v skladu z deklaracijo Mednarodne zveze bibliotekarskih združenj in ustanov (IFLA). 6. Udeleženci posvetovanja še naprej pričakujejo podporo IZUM-a pri implementaciji vseh segmentov sistema COBISS v Bosni in Hercegovini. 7. Obrniti se je treba na pristojne organe oblasti na vseh nivojih, da v okviru svojih pooblastil in finančnih možnosti podprejo delo knjižnic kot prostorov za promocijo znanja, izobraževanja in kulture. 8. Zaključki so lahko koristni in vplivajo na razvoj in napredovanje dela vseh knjižnic v Bosni in Hercegovini in bibliotekarstva nasploh. 9. Udeleženci posvetovanja so izpostavili izredno dobro organizacijo in gostoljubnost domačinov Kantonalne in univerzitetne knjižnice Bihać (KBBI – Kantonalna i univerzitetska bilioteka Bihać ) in z veseljem pričakujejo posvetovanje v naslednjem letu. 10. Zahvala vsem udeležencem za aktivno udejstvovanje in doprinos k uspehu in promociji posvetovanja bibliotekarjev Juni na Uni 2016 . Literatura Biblioteka Maglaj, 2015. Jedna knjiga – milion života . [video online] Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=yUfrrBtubys [10. 8. 2016]. Tanja Žuran Putora in Davor Šoštarič POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5