OZ 2016/2

M 127 ORGANIZACIJA ZNANJA 2016, LETN. 21, ZV. 2 doi:10.3359/oz1602127 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI Od 2. do 3. junija 2016 je v Bihaću v Bosni in Hercegovini potekalo že 12. mednarodno posvetovanje bibliotekarjev Juni na Uni . Glavna tema letošnjega posvetovanja v organizaciji Kantonalne in univerzitetne knjižnice Bihać (KBBI – Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać) in s podporo mestne uprave Bihać je bila Online katalog u službi korisnika (Online katalog v službi uporabnikov). Pomembno mesto so predstavljale teme, ki so opisovale primere dobre prakse in izmenjavo izkušenj na področju bibliotekarstva Bosne in Hercegovine, s posebnim poudarkom na informatizaciji knjižnic in uporabi interneta za promocijo bibliotekarstva in literature. Po pozdravnem govoru direktorice Mirele Midžić so sledili v nadaljevanju opisani prispevki. Med posameznimi prispevki sta vse zbrane pozdravila župan mesta Bihać Emžad Galijašević in minister resornega ministrstva Unsko-sanskega kantona Adis Muharemović. Vodja ViBBiH Centra Nevenka Hajdarović in redaktorica vzajemnega kataloga Dženana Tuzlak sta predstavili razvoj in smernice sistemov COBISS.BH in E-CRIS.BH (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Bosni in Hercegovini). Poudarek je bil na prehodu na tretjo generacijo programske opreme COBISS, vključevanju preostalih knjižnic v sistem COBISS.BH (tudi šolskih), izgradnji normativne baze, obdelavi pomembnejših časopisov, digitalizaciji gradiva in pospeševanju avtomatizacije izposoje v vseh knjižnicah. V E-CRIS.BH je vključenih 2067 raziskovalcev in 78 organizacij. Vsak raziskovalec ima svojo šifro, na podlagi katere se lahko izdela osebna bibliografija, kar je bilo prikazano v okviru predstavitve. Preko osebnih bibliografij se tako kaže vloga knjižnic v raziskovalnem procesu, saj so knjižnice tiste, ki gradivo obdelajo in vnesejo v sistem. Direktor IZUM-a Davor Šoštarič je v svojem prispevku z naslovom COBISS.BH – zgled dobre prakse predstavil temelje, na katerih sloni model COBISS. Širši javnosti je prikazal manj znane funkcije, aplikacije in storitve, ki jih vsebuje in ponuja sistem COBISS (npr. mCOBISS, bibliobus, SIP2, RFID idr.), kar je poželo precej zanimanja. Pohvalil je prizadevanja nacionalnega centra COBISS in napovedal skorajšnjo uporabo nove zelo popularne aplikacije mCOBISS. Omenil je tudi določene pravne vidike POSVETOVANJe BIBLIOTEKARJEV JUNI NA UNI 2016 glede zaščite pravic sodelujočih, predvsem na področju avtorskega prava in intelektualne lastnine, pa tudi v zvezi z varovanjem osebnih podatkov. V predstavitvi Izazovi i budućnost karlovačke knjižnice (Izzivi in prihodnost karlovške knjižnice) sta Jasmina Milovčić in Lidija Šajatović na začetku predstavili zakonodajo in strokovne smernice za njihovo delo. Upoštevanje le-teh sta nato podrobneje predstavili na osnovi projektov dobre prakse, ki jih izvajajo v njihovi knjižnici. Eden izmed projektov je Zelena knjižnica energetske učinkovitosti (ZeeK); v okviru tega projekta izvajajo delavnice, povezane z "zelenimi" temami. Ker je eno od poslanstev narodne knjižnice omogočiti dostop do knjižničnih storitev vsem članom družbe, je knjižnica organizirala delovanje bralnega kluba slepih in slabovidnih oseb "Bijela sova" (Bela sova) in potujoče knjižnice, ki pokriva 69 postajališč, od tega 54 pri osnovnih šolah. Med nagrajenimi projekti je projekt poslovne knjižnice, ki ima pomembno vlogo pri prestrukturiranju gospodarstva in je v veliko pomoč malim in srednjim podjetjem; poleg tega pomaga pri ustvarjanju podjetniške klime med mladimi. Za ohranjanje spomina na lokalne avtorje organizirajo "Zavičajne čajanke" (Domoznanske čajanke). V slikoviti predstavitvi je Esmir Bašić, direktor Javne ustanove Splošna knjižnica Tešanj (JU Opća biblioteka Tešanj), opisal gradnjo nove zgradbe knjižnice – od ideje do realizacije. Izpostavil je dejstvo, da kljub 150-letni tradiciji bibliotekarstva v Tešnju do leta 2006 še vedno ni bila rešena lokacija knjižnice. Po SWOT-analizi so začeli aktivnosti za zbiranje sredstev. Projekt izgradnje nove knjižnice s površino 1.000 m 2 sta na koncu financirali Občina Tešanj in Turška agencija za mednarodno sodelovanje in koordinacijo (Turkish Cooperation and Coordination Agency – TIKA). Otvoritev knjižnice v novih prostorih je bila 9. septembra 2015. Občanom Tešnja ponuja 100.000 enot gradiva. Bisera Bajrektarević se je v svoji predstavitvi COBISS sistem u službi korisnika u JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka u Bihaću osredotočila na končne uporabnike knjižnice in koristi, ki jih prinaša sistemCOBISS; knjižnica se je temu sistemu pridružila leta 1999. Trenutno je končnim uporabnikom v knjižnici na voljo sedem zaposlenih. Do

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5