OZ 2016/2

118 ORGANIZACIJA ZNANJA 2016, LETN. 21, ZV. 2 Konferenca Dnevi slovenske informatike, ki se je odvijala od 11. do 13. aprila 2016 v Portorožu, je potekala pod geslom "Informatiki – kako daleč si upate?". Skupni imenovalec vseh treh dni konference je bila komunikacija, ki jo omogoča in tehnično podpira internet. V nadaljevanju so predstavljeni povzetki nekaterih predavanj in predstavitev. Naj izpolnjevanje papirnih obrazcev postane zgodovina Rudi Panjtar iz podjetja Comland, d. o. o., je predstavil poslovanje z brezpapirnimi obrazci. Tak način poslovanja in optimizacija poslovnih procesov zbiranja podatkov in upravljanja dokumentacije omogočata večjo produktivnost in nižje operativne stroške. V ta namen je predstavil njihovo orodjeMightyFields, ki omogoča prehod s papirnih obrazcev na mobilne obrazce. Orodje MightyFields omogoča tri tipe funkcionalnosti. To so: možnost vpogleda (vpogled v realne podatke), možnost kreacije (oblikovanje mobilnih obrazcev, za kar ni potrebno poznavanje IT) in možnost kontinuitete (izpolnjevanje mobilnih obrazcev tudi brez spletne povezave). Mobilne aplikacije za zajempodatkov omogočajo organizacijam in njihovim mobilnim ekipam učinkovitejše zajemanje in nadziranje sprememb podatkov v realnem času. Mobilne obrazce lahko ustvarijo in urejajo strokovnjaki za vsebino. Za to ne potrebujejo programerskih znanj ali pomoči IT-osebja. Mobilne ekipe lahko izpolnijo mobilne obrazce na tablici, telefonu ali prenosnem računalniku. Za izpolnjevanje obrazcev ni potrebna povezava s spletom, saj se obrazci lahko prenesejo v centralni sistem, ko je povezava s spletom dostopna. Podatki so na voljo takoj, ko je zajem podatkov zaključen in so preneseni v centralno podatkovno bazo. Zajemanje podatkov z mobilnimi obrazci omogoča postopen prehod na brezpapirno poslovanje, poleg tega zagotavlja pregled nad izvedbo del. OLAP v na^rtovanju poslovnih izidov Tomaž Dular iz podjetja MIT rešitve, d. o. o., je prikazal način priprave poslovnih načrtov s pisanjem podatkov v kocke OLAP (Online Analytical Processing), ki omogoča sprotno preverjanje načrtovanja prodaje. OLAP je tehnologija sprotne analitične obdelave podatkov, ki se Dnevi slovenske informatike 2016 uporablja za urejanje velikih poslovnih zbirk podatkov in podporo pri pripravi poslovnih poročil. Na konkretnem primeru je prikazal, kako lahko na osnovi te tehnologije spreminjamo poslovne načrte na globalni ravni (področje ali država). Načrtovani zneski so bili programsko porazdeljeni po posameznih proizvodih ali kupcih v ustreznih razmerjih glede na realizacijo preteklega obdobja. Pokazal je tudi način uvoza načrtov, pripravljenih s kockami OLAP, v relacijsko bazo aplikacije ERP, ki ob uporabi sodobne tehnologije vsem poslovnim procesom organizacije in njenim poslovnim partnerjem omogoča načrtovanje, razporejanje virov in ustvarjanje dodane vrednosti. S takim pisanjem podatkov v kocke OLAP lahko zagotovimo tudi sprotno preverjanje načrtovanja prodaje. Pri pripravi prodajnega načrta se je ta možnost izkazala za še posebej uporabno, saj v novejših različicah Excela ni treba napisati nobene dodatne vrstice kode. Uporabniki si s tem orodjem precej skrajšajo čas priprave načrtov. InDoc Edge – živimo na robu informacij Klemen Novak iz podjetja Mikrocop, d. o. o., je predstavil programsko opremo InDoc Edge, ki lahko učinkovito pomaga pri obvladovanju ogromnega števila dokumentov in podatkov. Prednost je v tem, da so vsi dokumenti zbrani na enem mestu. Papirni dokumenti se optično preberejo in zajamejo s skenerjem, obstoječi ali novi dokumenti v elektronski obliki pa se preprosto sproti shranjujejo v InDoc Edge. Dokumenti so opremljeni z vrsto metapodatkov, kar omogoča preprosto in hitro iskanje. InDoc Edge omogoča delo z različicami dokumentov. Tako lahko vzpostavimo pregled nad spremembami in zagotovimo ažurnost dokumentov. Dokumenti se za potrebe urejanja zaklenejo, kar zagotovi kontrolo nad njihovim urejanjem. Uporabniki lahko dokumente komentirajo in si jih medsebojno dodelijo v delo na osnovi poslovnih procesov, s čimer se izboljša sodelovanje. Ko je delo z dokumentom zaključeno, se dokument varno arhivira za poljuben čas. InDoc Edge omogoča zajem in upravljanje dokumentov in procesov ter varno shranjevanje vsebin na način, da ima prava oseba dostop do pravih informacij ob natanko pravem času. Za InDoc Edge so pridobili certifikat Arhiva Republike Slovenije za programsko opremo, ki podpira celoten doi:10.3359/oz1602118 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5