OZ 2016/2

84 ORGANIZACIJA ZNANJA 2016, LETN. 21, ZV. 2 Če primerjamo prirast bibliografskih zapisov po dnevih v posameznem mesecu, je sreda vodilni dan po številu kreiranih bibliografskih zapisov v naslednjih mesecih: februar, april, maj, junij, avgust in september. Po številu zapisov, kreiranih na dan, sledijo ponedeljki v naslednjih mesecih: januar, oktober in november. Torek je dan z največjim številom kreiranih zapisov v marcu in juliju, četrtek pa v decembru. A kljub zapisanemu je na letni ravni skupni prirast zapisov največji v torek, ki mu tesno sledi sreda. Pri pregledu celoletnega prirasta po mesecih (padajoče glede na število prirasta) trend ne sledi ravno tistemu iz predhodnega leta, a je avgust pričakovano na zadnjem mestu. Avgust je mesec letnih dopustov, zato je razumljivo, da je takrat kreiranih najmanj bibliografskih zapisov. V letu 2015 so le trije dnevi, ko v COBIB.SI nismo beležili prirasta bibliografskih zapisov. Predstavljeni podatki so bili zbrani tekom leta 2015, zato se stanje bibliografsko-kataložne baze in absolutne številke kreiranih zapisov lahko razlikujejo od trenutnega stanja števila kreiranih zapisov po posameznem dnevu in/ali mesecu. COBIB.SI je "živa" bibliografsko-kataložna baza in število kreiranih zapisov se spreminja (npr. brisani podvojeni zapisi, prav tako smo iz prikaza izvzeli bibliografske zapise, ki so bili vključeni v COBIB.SI zaradi ažuriranja baze ELINKS. SI, in zapise iz lokalnih baz podatkov, ki se shranjujejo na vzajemni nivo). Bistvenega pomena mora ostati zavedanje, da so znanje, izkušnje in sistematično delo katalogizatorjev, ki izgrajujejo baze podatkov COBISS, ključnega pomena za raven kakovosti sistema kot celote (Seljak, 2004). Pomembno je tudi zavedanje, da mora kakovost bibliografskih zapisov biti in ostati pomembnejša od kvantitete. Zaključek Leto 2015 je pomembno za razvoj slovenske vzajemne katalogizacije, saj se zaključuje obdobje uporabe COBISS2/ Katalogizacije. Tehnološki prehod na nov segment je bistvenega pomena, saj bo opustitev stare tehnologije omogočila začetek uresničevanja projektov, ki bodo v prihodnje koristili vsem sodelujočim v sistemu COBISS. Spodbudna je konstantna rast števila knjižnic, ki uporabljajo programsko opremo COBISS3, tako v Sloveniji kot v tujini. Zadnji dan leta 2015 je v sistemu COBISS.Net segment COBISS3/Katalogizacija uporabljalo že 454 knjižnic. COBIB.SI kot integriran način vodenja knjižničnih katalogov in bibliografij raziskovalcev je knjižnični informacijski sistem, ki bo tudi v prihodnje igral pomembno vlogo pri zagotavljanju podpore in razvoja na znanju temelječe informacijske družbe. Reference Bibliografske baze podatkov in podatki o zalogi , 2016. [spletni dokument] Dostopno na: http://home.izum.si/cobiss/o_cobissu/dokumenti/ STAT_PRIRAST_SI_2015_1.pdf [4. 4. 2016]. Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo , 2016. [spletna stran] Dostopno na: http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault. aspx?tabid=36&type=licence [1. 4. 2016]. IZUM, 2016a. Letno poročilo o delu IZUM za leto 2015 . [spletni dokument] Maribor: Institut informacijskih znanosti. Dostopno na: http://home. izum.si/izum/o_IZUMu/doc/Letno_porocilo_2015.pdf [1. 4. 2016]. IZUM, 2016b. Prostori prihodnosti. [spletna stran] Dostopno na: http:// prostoriprihodnosti.izum.si/ [5. 4. 2016]. Normativna baza podatkov CONOR.SI , 2016. [spletni dokument] Dostopno na: http://home.izum.si/cobiss/o_cobissu/dokumenti/ STAT_PRIRAST_CONOR_SI_2015.pdf [4. 4. 2016]. Organizacijski model sistema COBISS , 2016. [spletna stran] Dostopno na: http://www.cobiss.net/platforma_cobiss.htm#a2 [1. 4. 2016]. Platforma COBISS , 2016. [spletna stran] Dostopno na: http://www.cobiss. net/platforma_cobiss.htm [1. 4. 2016]. Prehod na COBISS3/Katalogizacijo , 2012. [spletni dokument] Dostopno na: http://home.izum.si/IZUM/program_izobrazevanja/COBISS3_ Katalogizacija/PrehodNaCOBISS3KatalogizacijoV10.pdf [5. 2. 2015]. Seljak, M., 2004. Usposabljanje knjižničarjev za delo v sistemu COBISS. Organizacija znanja , [online] 9(3), pp. 121–129. Dostopno na: http:// home.izum.si/cobiss/oz/2004_3/html/clanek_07.html [2. 2. 2015]. Ema Dornik: COBIB.SI : PRIRAST BIBLIOGARFSKIH ZAPISOV V LETU 2015

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5