OZ 2016/2

70 ORGANIZACIJA ZNANJA 2016, LETN. 21, ZV. 2 Aleksandra Rubelj Janita Tacer Slana Pero Šobot Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: aleksandra.rubelj @ izum.si janita.tacer @ izum.si pero.sobot @ izum.si 1. INTRODUCTION With the development of the Internet and information and communication technologies (ICT), online learning makes information literacy easier to achieve and more adapted to individual needs and is already becoming an all-purpose mechanism for individual training. This particularly ONLINE LEARNING IN THE COBISS.SI COMMUNITY SPLETNO U ^ ENJE V SKUPNOSTI COBISS.SI Abstract As part of its mission in the Slovenian librarianship sphere, IZUM puts great emphasis on education and training. Today’s way of life is very information- and technology-oriented, and e-learning with its online access to contents can additionally improve information literacy and also the quality of lifelong learning as a basic human right. Both IZUM and libraries provide their users with access to various information services. For the use of these services, IZUM has been offering free online courses for librarians, lecturers, researchers, students, high-school students, library users and employees of various institutions as part of its regular training programme. The paper discusses online learning at IZUM, the structure and content of online courses, the tools used for online learning and the advantages of this way of learning, and also presents an analysis of online courses held from the introduction of online learning at IZUM in 2005 to the end of 2015. Keywords lifelong learning, information literacy, e-training, e-education, online learning, information technologies, information systems and services, COBISS.SI, IZUM, libraries Izvle~ek IZUM v svojem poslanstvu v slovenskem knjižničnem prostoru pripisuje izobraževanju velik pomen. V današnjem informacijsko tehnološkem načinu življenja e-izobraževanje s svojimi spletnimi dostopi do vsebin še dodatno izboljšuje in izpopolnjuje informacijsko pismenost in s tem bistveno prispeva k dvigu kvalitete vseživljenjskega učenja kot temeljne človekove pravice. IZUM in knjižnice ponujajo svojim uporabnikom dostop do različnih informacijskih servisov. Zato IZUM za uporabo le-teh v okviru svojega programa izobraževanja že vrsto let izvaja tudi brezplačne spletne tečaje za knjižničarje, profesorje, raziskovalce, študente, dijake, uporabnike knjižnic in zaposlene v različnih institucijah. V članku so predstavljeni spletno učenje v IZUM-u, struktura in vsebina spletnih tečajev, uporabljeno orodje za spletno učenje, prednosti takšnega načina učenja in analiza izvedenih spletnih tečajev v obdobju od začetka vpeljave spletnega učenja v IZUM-u leta 2005 do konca leta 2015. Klju~ne besede vseživljenjsko učenje, informacijska pismenost, e-izobraževanje, spletno učenje, informacijska tehnologija, informacijski sistemi in servisi, COBISS.SI, IZUM, knjižnice Članek je objavljen z dovoljenjem izdajatelja; prvič je bil objavljen v okviru Međunarodne naučne konferencije bibliotekara Juni na Uni (2016, Bihać) v publikaciji Zbornik radova međunarodne naučne konferencije "Informacijska pismenost na Zapadnom Balkanu": Informacijska pismenost u digitalnom svijetu: 8.-11. juni 2016. godine = Proceedings International Scientific Conference "Western Balkan Information Literacy" : Information Literacy in the Digital World: 8-11 June 2016. Translation from Slovenian into English: Petra Bridges applies to universities, research and academia. In these areas, libraries play a key role (Rahanu, et. al., 2015), as they provide access to various information resources and services. Librarians have very specific skills for accessing various information resources, creating search queries and developing search requests for searching academic papers, organising, sharing and evaluating search results, taking doi:10.3359/oz1602070 1.04: STROKOVNI ČLANEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5