OZ 2015/2

122 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 2 Slika 1: Zastave udeležencev in predstavitev strokovnega članka (Vir: IZUM, 2015) Letos smo v prostorih KBBI organizirali predstavitev z nas- lovom Virtualna knjižnica na mobilnih napravah mCOBISS za zaposlene v knjižnici. Uradno je bil mCOBISS.BH pred- stavljen jeseni 2015 v Sarajevu. Vsak obisk na območju članic mreže COBISS.Net izko- ristimo tudi za stik s knjižničarji in tako smo z nosilci kn- jižnične dejavnosti na območju Unsko-sanskega kantona – s kolegicami in kolegi iz knjižnic – pregledali delovanje aplikacij COBISS. Poudarek je bil na knjižnični izposoji in aplikaciji COBISS3/Izposoja (nova generacija prog- ramske opreme za avtomatizirano izposojo), ki so jo v tej knjižnici začeli uporabljati kot prvi v sistemu COBISS. BH. Odziv uporabnikov, v tem primeru knjižničarjev, je za IZUM zelo pomemben pri uveljavitvi novih aplikacij na celotnem območju COBISS.BH, posledično pa tudi na območjih preostalih članic mreže COBISS.Net. Zanimala nas je tudi uporaba avtomatizirane izposoje v mobilni knjižnici oz. bibliobusu – Bibliobus, Pokretna biblioteka. COBISS/Izposojo so na bibliobusu imple- mentirali mesec dni pred konferenco. Za IZUM in sistem COBISS je uspešnost te implementacije zelo pomembna, saj je to prva uporaba avtomatizirane izposoje na biblio- busu zunaj Slovenije. Reference Bračko, D. in Šoštarič, D., 2015. Projekat mCOBISS kao primjer dobre prakse ustvarivanja ciljeva digitalne agende UE. V: Knežević, R., et al. ur. Zbornik radova XII međunarodne naučne konferencije" Informacijska pismenost na Zapadnom Balkanu" , Juni na Uni, 18‒20. juni 2015. godine. Bihać, 2015 . Bihać: Kantonalna i uni- verzitetska biblioteka Bihać, pp. 155‒160. Bruce, C. S., 2015. Information literacy: understanding people's in- formation and learning experiences. V: Knežević, R., et al. ur. Zbornik radova XII međunarodne naučne konferencije" Informaci- jska pismenost na Zapadnom Balkanu" , Juni na Uni, 18‒20. juni 2015. godine. Bihać, 2015. Bihać: Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać, pp. 11‒16. Cavanagh, J., 2014. Regional information literacy development: a Western Balkan Tempus project. V: Knežević, R., et al. ur. Zbornik radova XI međunarodne naučne konferencije " Informacijska pis- menost na Zapadnom Balkanu" , Juni na Uni, 11‒14. juni 2014. godine. Bihać, 2014 . Bihać: Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać. pp. 17‒37. Knežević, R. in Findrik, N. ur., 2015. Zbornik radova XII međunarodne naučne konferencije " Informacijska pismenost na Zapadnom Bal- kanu" , Juni na Uni, 18‒20. juni 2015. godine. Bihać, 2015 . Bihać: Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać. Šobot, P., 2014. Konferenca Juni(j) na Uni. Organizacija znanja (OZ), [online] 19(1), pp. 43–45. Dostopno na: http://home.izum.si/co- biss/oz/HTML/OZ_2014_1_final/index.html#46. Pero Šobot, Davor Bračko,Tanja Žuran Putora POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5