OZ 2015/2

120 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 2 in usposabljanju svojih uporabnikov. Projekt FOSTER v sklopu EU je namenjen ugotavljanju, bogatenju in zagotavljanju vsebin za usposabljanje na področju odprte znanosti za evropsko raziskovalno skupnost. Na osnovi portala FOSTER, kjer so ustrezne vsebine, se bodo knjiž- ničarji v raziskovalnem procesu lahko opremili s potreb- nimi orodji in gradivom za učenje in poučevanje odprte znanosti. Več na https://www.fosteropenscience.eu/. Innovative Research Services: The Library and Research Services Facilitating Open Science at Queen"s University (Sharon A. Murphy and Karina McInnis, Queen"s University, Kanada) Sharon A. Murphy in Karina McInnis sta predstavili štu- dijo primera o tem, kako na univerzi Queen's University sodelujeta raziskovalna skupnost in knjižnica v podporo odprti znanosti. Na podlagi študije so podali ključna priporočila za strateški načrt univerze v letih od 2012 do 2017. Glavni poudarek je na spodbujanju prenosa znanja tam, kjer lahko rezultati raziskave koristijo družbi, in na razvijanju odprtega dostopa. Sodelovanje raziskovalcem omogoča podporo in dostop do storitev, ki jih potrebuje- jo, in to na enem mestu in brez podvajanja prizadevanj tako administratorjev kot tudi raziskovalcev. Univerzitet- ni raziskovalni servisi in knjižnica prav tako sodelujejo pri načrtovanju storitev za upravljanje podatkov, cilji pa so boljša dostopnost podatkov raziskav, izmenjava podat- kov in povečanje vpliva rezultatov raziskav. Več na http:// www.queensu.ca/vpr/strategic-research-plan. More Than Sum of its Parts: the Biodiversity Heritage Library as a Case Study in Open Science (Jane E. Smith in Constance Rinaldo, Natural History Museum, Velika Britanija) Avtorici sta predstavili sodelovanje med knjižnico BHL (Biodiversity Heritage Library) in partnerji, katerega namen je, da bi bila literatura o biotski raznovrstnosti na voljo globalni skupnosti. BHL znanstvenikom, strokov- njakom in javnosti omogoča odprt dostop do skoraj 46 milijonov strani digitaliziranega besedila in sive litera- ture o biotski raznovrstnosti. Knjižnica predstavlja zrelo in trajnostno virtualno institucijo in digitalno zbirko. Podpira odprto znanost in širšo kulturno rabo, tako da nenehno dodaja pomembne vsebine in izboljšuje dostop z razvojem in uporabo inovativnih orodij, ki vključujejo tudi podatkovno rudarjenje. Skupno delo je partnerjem omogočilo, da so lahko združili in povezali svoje zbirke in tako zagotovili čim bolj popoln raziskovalni vir. Re- zultati sodelovanja pri oblikovanju standardov, najboljših praks in infrastrukturnih rešitev pa prinašajo tudi boljše slikovno gradivo, metapodatke in podporna orodja ter določanje dolgoročnih digitalnih rešitev za shranjevanje in skupno rabo ter zmanjšanje stroškov skeniranja. Več na http://www.nhm.ac.uk/our-science.html. Konferenca LIBER bo leta 2016 potekala v Helsinkih na Finskem (Helsinki Congress Paasitorni). Več na http:// www.liber2015.org.uk/invitation-to-the-liber-45th-annu- al-conference-helsinki-2016/. Vir LIBER Annual Conference 2015, 2015. Programme . [online] Dostopno na: http://www.liber2015.org.uk/programme/. Dušan Stošič POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5