OZ 2015/2

106 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 2 nakupa. Dobra stran tega je, da vse poteka v ozadju in ostane skrito – reklame nam niso vsiljene, če tega ne že- limo. Trenutno je žal na voljo le različica za operacijski sistem iOS, pripravljajo pa tudi druge različice. Gre za inovativen način reklamiranja in prodaje izdelkov preko mobilne aplikacije. Recimo, da se v nekem filmu pojavi izdelek, ki nas zanima in bi ga želeli kupiti ali pridobiti informacije o njem. Z aplikacijo Reveel skeniramo (odči- tamo) videoposnetek, aplikacija pa nam prikaže izdelke, ki se pojavijo na videoposnetku v določenem času (npr. v 30 sekundah). Med prepoznanimi izdelki poiščemo nam zanimivega in aplikacija nam poda informacije o izdelku; če želimo, se lahko neposredno preko aplikacije odločimo za nakup. Seveda pa aplikacija ne prepozna teh predme- tov sama od sebe; vsako videovsebino je treba najprej obdelati in označiti (angl. tag ) izdelke, aplikacija pa po- tem prepozna posnetek. Mija Lorbek, Uniki Inovativnost v novih medijih Mija Lorbek iz podjetja Uniki je predstavila inovati- ven način interaktivnega oglaševanja in komuniciranja. Predstavila je nekaj njihovih projektov, pri katerih so za domača in tuja podjetja pripravili oglaševalske kampanje, ki so temeljile na uporabi novih interaktivnih tehnologij. Tako so za BBC pripravili predstavitev nove oddaje z interaktivnimi liki, s katerimi so lahko obiskovalci komu- nicirali v živo. Predstavila je tudi interaktivne zaslone, ki so jih pripravili za Si.mobil. Nameščeni so bili na av- tobusnih postajah, kjer so lahko čakajoči interaktivno z gibi telesa upravljali z likom v realnem času, po končani vadbi pa so se lahko preko na zaslonu izpisane QR-kode prijavili v nagradno igro. Predstavila je še uporabo digi- talne sence na predstavitvi znamke Hennessy, s katero so odstrli nov dizajn znamke. Za razliko od klasičnega razgrinjanja zaves so obiskovalci s svojim gibanjem z uporabo digitalnega odstiranja odstirali skrite slike in s tem sami aktivno sodelovali pri razkritju izdelka. Gregor Smrekar, Celtra, d. o. o. Vključevanje študentov v naše izzive Gregor Smrekar iz podjetja Celtra je predstavil nekaj načinov njihovega sodelovanja s študenti in obojestranske prednosti takšnega sodelovanja. Najprej je predstavil pod- jetje Celtra, ki se ukvarja z razvojem platforme za izde- lavo in analizo oglasov za mobilne naprave. Te platforme se uporabljajo za hitro in učinkovito ustvarjanje mobilnih oglasov. Oglasom lahko njihove stranke sledijo in jih ana- lizirajo, saj gre za podatkovno usmerjena dinamična og- lasna sporočila. Bistvo je predati pravo sporočilo prave- mu občinstvu ob pravem času. Poudaril je, da v prvi vrsti sodelujejo s študenti, ker čutijo družbeno odgovornost, pa tudi zaradi pridobivanja novih idej in novih kadrov. So- delovanje s študenti poteka predvsem preko zastavljenih nalog, ki jih študentje rešujejo. Poskušajo jim pripraviti primerne naloge, ki bi imele tudi možnost realne uporabe. Druga oblika sodelovanja je praktično izobraževanje štu- dentov v njihovem podjetju, kjer jih vključijo v delovne procese in jim omogočijo strokovno pomoč mentorjev. V takšnem sodelovanju z mentorji vidijo tudi velik poten- cial za nastanek novih idej, čeprav jih to časovno precej obremenjuje. Za konec je povedal še, da pri njih za redno delo ne zaposlujejo študentov preko študentskega servisa in da si v prvi vrsti želijo, da študentje najprej dokončajo študij. Ob zaključku konference so bile podeljene študentske nagrade za najbolj izvirne in inovativne prispevke študen- tov, ki so se udeležili konference. Matjaž Cigrovski, Zdenka Kamenšek, Boštjan Krajnc, Stanislav Pavlič, Denis Rakuša, Janita Tacer Slana POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5