OZ 2015/2

74 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 2 2014. Assessment of research fields in Scopus and Web of Science in the view of national research evaluation in Slovenia. Sciento- metrics , 98(2), pp. 1491–1504. doi: 10.1007/s11192-013-1148-8. Bartol, T., Južnič, P., Dekleva Smrekar, D., Pušnik, M. in Budimir, G., 2013. Primerjava WoS in Scopus z vidika njunega povezovanja v nacionalni raziskovalni informacijski sistem. V: 3. strokovno srečanje članic konzorcijev CTK . Ljubljana, Centralna tehniška knjižnica. [spletni dokument] Dostopno na: http://www.ctk.uni-lj. si/konzorciji/Primerjava%20WoS%20in%20Scopus_PREZENT- ACIJA%20KONZORCIJI.ppt [30. 7. 2015]. Budimir, G., 2006. Vzpostavitev povezave med COBIB.SI in WoS . Mari- bor: IZUM. ERC (European Research Council), 2015. ERC Work Programme 2016 . [spletni dokument] Dostopno na: http://erc.europa.eu/sites/default/ files/document/file/ERC_Work_Programme_2016.pdf [20. 8. 2015]. GitHub, 2015. Front-end JavaScript frameworks . [online] Dostopno na: http://github.com/showcases/front-end-javascript-frameworks [1. 9. 2015]. IZUM, 2014. Bibliografije – pomoč . [online] Dostopno na: http://home. izum.si/COBISS/bib/Help_SI.html [31. 7. 2015]. IZUM, 2015a. Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij . [spletni doku- ment] Dostopno na: http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/ Kateg-medn-bibl-baze.pdf [31. 7. 2015]. IZUM, 2015b. COBISS/SciMet . [online] Dostopno na: http://scimet. izum.si/ [31. 7. 2015]. Juršnik, L. in Budimir, G., 2015. Ogrodje AngularJS za portal COBISS/ SciMet. V: Heričko, M. in Kous, K. ur. Sodobne tehnologije in storitve: OTS 2015: zbornik dvajsete konference, Maribor, 16. in 17. junij 2015 . Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko. pp. 133–141. Dostopno tudi na: http://home.izum.si/COBISS/cit/AngularJS-za-portal- SciMet-IZUM.pdf [30. 7. 2015]. Južnič, P., 2015. Pomen urejenih bibliografij za spremljanje vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela. Organizacija znanja , 20(1), pp. 10–14. Dostopno tudi na: http://home.izum.si/cobiss/oz/HTML/ OZ_2015_1_final/index.html#14/z [1. 10. 2015]. doi: 10.3359/ oz1501010. Gordana Budimir, Luka Juršnik: COBISS/SciMet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5