OZ 2015/1

COBISS OBVESTILA zaposlitve", "status raziskovalca", "najvišja stopnja izobrazbe" in "klasifikacija raziskovalne dejavnosti"; • dodano je naprednejše iskanje organizacij po šifri in nazivu z dodatnima filtroma "statusna obli- ka" in "klasifikacija raziskovalne dejavnosti"; • dodano je naprednejše iskanje raziskovalnih skupin po šifri in nazivu z dodanim filtrom "klasi- fikacija raziskovalne dejavnosti"; • dodano je naprednejše iskanje projektov in programov po šifri in nazivu z dodanimi filtri "sta- tus", "tip projekta/programa" in "klasifikacija raziskovalne dejavnosti"; • dodano je naprednejše iskanje raziskovalne opreme po nazivu z dodanima filtroma "klasifikaci- ja opreme" in "vir sofinanciranja"; • v iskalne rezultate je dodan XML-izpis rezultatov s klicem spletne storitve, namenjene pro- gramskemu dostopu do podatkov; tako se spletna storitev tudi reklamira, za dostop do dodatnih podatkov je treba pridobiti uporabniško ime in geslo; • navigacija po iskalnih rezultatih je mogoča z uporabo gumbov "prej." in "nasl." ; • seznami raziskovalcev vsebujejo polje "status"; s tem je bila odpravljena potreba po izpisova- nju ločenih seznamov raziskovalcev in tehničnih sodelavcev (npr. pri zaposlitvah); • v sezname projektov in programov je vključen podatek o vodji; • v sezname raziskovalne opreme so vključeni podatki o nabavni vrednosti, klasifikaciji opreme in virih sofinanciranja; • pri projektnih in programskih skupinah je za vsakega člana dodan podatek o obdobju sodelo- vanja; s tem je odpravljeno ločevanje seznamov na sedanje in nekdanje člane pri predstavitvah projektnih/programskih skupin; • dodali smo sezname raziskovalcev v formatu XML, ki smo jih v preteklosti pripravljali na zah- tevo, npr. seznam zaposlenih na vseh slovenskih univerzah in seznami zaposlenih posameznih univerz; • dodali smo storitev "Najuspešnejše skupine raziskovalcev po raziskovalnih področjih in kazal- cih raziskovalne uspešnosti", ki razvršča organizacije, raziskovalne skupine, tekoče programe in projekte glede na kazalce na osnovi citatov; • v servis "Vrednotenje skupine izbranih raziskovalcev" smo dodali prikaz citatov in čistih cita- tov WoS in Scopus; • v osnovno predstavitev raziskovalcev, organizacij, skupin, projektov in programov ter opreme smo vključili številčne podatke, povezane s podrejenimi vsebinami, dosegljivimi na povezavah; na ravni organizacije gre za število zaposlenih, projektov, programov, skupin, mentorjev in klasifikacij raziskovalne dejavnosti; povezava se ne izpiše, če dodatna vsebina ne obstaja. V okviru servisa Naši v WoS in Scopus, V2 , ( http://home.izum.si/COBISS/cit/u/Citations_SI.html ) smo omogočili: • spletni obrazec za online izpis v formatih HTML in PDF različnih statistik citiranosti, h-inde- ksa in seznamov bibliografskih enot v COBIB.SI , za katere  so vzpostavljene povezave z ustre- znimi zapisi v bazah WoS in Scopus, za: – vse entitete, registrirane v sistemu SICRIS (raziskovalce, skupine raziskovalcev, tekoče projekte in programe in raziskovalne organizacije), – avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM, – avtorje z identifikacijsko številko v normativni bazi imen CONOR.SI, – slovenske univerze; • grafično predstavitev podatkov o citiranosti (po letih objave člankov in po letih citiranosti član- kov); • neposredne povezave do online izpisov podatkov o citiranosti vseh entitet; • spletne storitve za zajemanje podatkov o citiranosti in soavtorstvu iz baz podatkov WoS in Sco- pus v formatu XML za vse entitete; • seznam zapisov iz WoS in Scopus, ki še niso povezani z zapisi iz COBIB.SI, in sicer po vedah, ki se določijo na osnovi kode ASJC znanstvenega področja revij v bazi Scopus.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5