OZ 2015/1

M 49 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 Evropska podružnica OCLC (Online Computer Library Center, www.oclc.org ) je septembra 2014 organizirala dvodnevno srečanje uporabnikov sistema CBS (Cen- traal Bibliografisch Systeem) z naslovom The evolution of library data formats and cataloguing conventions . Srečanje je potekalo v idiličnem univerzitetnem mestu Leiden na Nizozemskem. Udeležili so se ga predstavniki Nemčije, Francije in Švice, predstavniki IZUM-a pa kot opazovalci. CBS je knjižnični sistem, ki ga uporabljajo knjižnice na Nizozemskem, v Nemčiji, Franciji in Švici; uporabljajo ga tudi v Nacionalni knjižnici Avstralije. Sistem je osnovala nizozemska PICA, ki se je leta 1997 združila z OCLC-jem v OCLC PICA (en.wikipedia.org/ wiki/OCLC_PICA) , od leta 2007 pa je v celoti integrirana v OCLC. Novosti v OCLC Ted Fons (izvršni direktor, OCLC Data Services and WorldCat Quality Management) je v predstavitvi z naslovom The evolution of WorldCat pojasnil nov kon- cept knjižničnih podatkov, ki bo omogočal vsebinsko povezovanje podatkov in konceptov o različnih tipih objektov (npr. o osebah, mestih ali celo bolj abstraktnih stvareh, kot so teme, dogodki …) in ne samo povezova- nje dokumentov na spletu; s tem bi se znatno izboljšala uporabniška izkušnja pri iskanju in predstavitvi podatkov iz knjižničnih katalogov. Ljudje namreč na spletu nočejo več samo prikaza seznamov, npr. o knjižnem gradivu in avtorjih, ampak tudi kontekst in podrobnosti o neki osebi, organizaciji, sestanku itd. Uporabniki pravzaprav iščejo delo po modelu FRBR (www.ifla.org/publications/func- tional-requirements-for-bibliographic-records ). V biblio- grafskem zapisu, ki ustreza pojavni obliki po tem modelu, pa so opisane podrobnosti o določenem delu. Dosedanje bibliografske in normativne zapise bo nadomestil model entitet, ki predstavljajo vsebinsko ločene dele zapisa s podatki o delu, osebah, organizacijah, temah, mestih in dogodkih. Zato se bo spremenil potek dela v knjižnicah: • Odkrivanje podatkov (angl. discovery ) bo postalo bolj privlačno in uporabno, med entitetami se bodo vzpostavile povezave (angl. entity based linking ), kar zahteva, da bo za osebe, dela in druge entitete treba SRE^ANJE UPORABNIKOV SISTEMA CBS 2014 RAZVOJ BIBLIOGRAFSKIH FORMATOV IN KATALOGIZACIJSKIH PRAVIL kreirati normativne oblike. Vzpostaviti in kreirati bo treba nove vrste normativnih datotek. • Katalogizacija bo doživela največje spremembe, saj bo postala katalogizacija tipa "označi in klikni" (angl. point and click ). Namesto bibliografskih zapisov bomo vodili in povezovali entitete, zato se bodo za vse entitete vzpostavili identifikatorji, katalogizacija pa bo potekala z združevanjem posameznih entitet v en zapis. Kaskadno dopolnjevanje (ažuriranje samo posameznih entitet in ne celega bibliografskega zapi- sa) bo povečalo kvaliteto metapodatkov in omogočilo preprostejše vzdrževanje. Upravljanje metapodatkov oz. zapisov bo programsko, temeljilo bo na zajemanju podatkov o entitetah iz različnih informacijskih virov in baz podatkov. Knjižnice bodo uporabljale predvsem katalogizacijska pravila RDA (Resource Description and Access, en.wikipedia.org/wiki/Resource_Descrip- tion_and_Access) . • Prikaz podatkov na spletu bo bogatejši in bo uporab- nike dejansko pripeljal do informacij, ki so dostopne na osnovi povezanih podatkov. OCLC je aprila 2014 objavil bazo podatkov WorldCat Works (www.oclc.org/data.en.html) s 197 milijoni zapisov za dela s povezavami do pojavnih oblik del (bibliografskih zapisov) v bazi podatkov WordCat ter povezavami z zapisi iz baz DDC, VIAF (viaf.org) , FAST (www.oclc.org/rese- arch/themes/data-science/fast.html ), LCSH (authorities.loc. gov) in iz drugih normativnih baz podatkov. Model entitet ni enak modelu FRBR in za zdaj predstavlja lastno rešitev za WorldCat.org . Omenil je še, da ima Bibframe (www.loc.gov/ bibframe) nekoliko drugačen pristop, ker izhaja iz perspekti- ve katalogizacije, schema.org (schema.org ), ki je osnova za model entitet v WorldCat.org , pa iz spletne perspektive. Axel Kaschte je v predavanju Metadata globalization and the European cataloguer predstavil prehod programske opreme na oblačne storitve ter licenčnih pogodb na naroč- nino. Vse to zahteva nov način dela, zato bodo knjižnice v sistemu CBS postopno prehajale na OCLC-jevo plat- formo WorldShare. Prehod otežuje raznolikost knjižnic v sistemu CBS; francoske knjižnice uporabljajo format UNIMARC, druge pa format MARC 21, vse pa za nabor znakov uporabljajo razširjeni UNICODE. doi:10.3359/oz1501049 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5