OZ 2015/1

42 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 43. konferenca LIBER z naslovom Research Libraries in the 2020 Information Landscape je potekala od 2. do 5. julija 2014 v Rigi, v Nacionalni knjižnici Latvije. Konferenco je odprl dr. Paul Ayris, predsednik LIBER. Zbranim je spregovoril o namenu konference in posku- sil odgovoriti na dilemo, ali je obstoj knjižnic sploh še upravičen, ko pa bi lahko bila storitev v celoti v oblaku. Kot argument za obstoj je navedel statistiko, da število uporabnikov, ki fizično obiskujejo knjižnice, vsako leto narašča. Učenje namreč ni le tehnična, ampak tudi soci- alna izkušnja. Knjižnica, v kateri je zaposlen (University College London), je na željo študentov od 1. oktobra 2013 dalje odprta 24 ur na dan. Nato sta prof. Ina Druviete, latvijska ministrica za izobra- ževanje in znanost, in Andris Vilks, direktor Nacionalne knjižnice v Rigi, spregovorila o izgradnji nove stavbe Nacionalne knjižnice, ki je nastajala 20 let. Imenujejo jo Castle of Light ; da so izbrali ustrezno ime, potrjuje tudi vtis ob obisku – v prostorih knjižnice je veliko naravne svetlobe. Potem so se zvrstili predavanja in razprave. Zanimivejši med tistimi, ki sem se jih udeležila, so opisani v nadalje- vanju. Povzetki in predavanja so v celoti objavljeni na spletnih straneh, navedenih na koncu prispevka. Innovation and Ice Cream: Leadership, Strat- egy and Engagement at the Heart of Innova- tion at the University of Manchester Library (Lorraine Beard, vodja oddelka za digi- talne tehnologije in servise, Nick Campbell, knjižničar za akademsko področje; oba Uni- versity of Manchester Library) Univerza v Manchestru v Veliki Britaniji si je zastavila cilj, da do leta 2020 postane ena od 25 najboljših raz- iskovalnih univerz na svetu. Želijo si doseči vrhunske rezultate znanstvenih raziskav in omogočiti najboljšo možno študijsko izkušnjo za svoje študente ob hkratnem prizadevanju za družbeno odgovorno ravnanje. Da bi dosegli te cilje, so vpregli vse oddelke, tudi univerzitetno knjižnico. Knjižničarje so spodbudili, da so postali po- KONFERENCA liber 2014 memben deležnik v postopku odločanja o vprašanjih, ki se tičejo univerze kot celote. Ustanovili so tudi skupino za inovacije in izpeljali projekt Eureka! , v okviru katere- ga so udeleženci (študenti) prispevali kreativne ideje pri izboljšavah v knjižnici. Izkazalo se je, da je pri izboljša- vah nujno sodelovanje zaposlenih z uporabniki – študenti. Podrobneje na: http://www.library.manchester.ac.uk/ aboutus/eureka/. Gamification in Academic Libraries: Level 1 – Why and the Basics of How (Adam Sofronijević, Univerzitetna knjižnica Svetozar Marković, Srbija) Predstavil je koncept uvajanja igre oz. igranja v okolje, v katerem to sicer ni predvideno, z namenom doseči večji poslovni uspeh. Model temelji na potrebi potrošnikov po zabavi, tekmovanju, primerjanju … S tako stimulacijo potrošnika lahko dosežemo precej večji učinek kot z go- lim oglaševanjem. Eden prvih primerov uvajanja igre v poslovni model je Frequent Flyer Program , ki ga letalski ponudniki ponujajo za krepitev zvestobe strank. Sem spa- dajo tudi točke zvestobe trgovskih podjetij. Na vprašanje, zakaj bi v svetu knjižničarstva to počeli, je odgovoril: "Ker vsi drugi to že počnejo." Navedel je nekaj primerov: stopnice podzemne železnice, ki simulirajo igranje na klavir (spodbujanje gibanja – hoje po stopnicah), smet- njaki na javnih mestih, ki oddajajo zvoke mečkanja papir- ja (spodbujanje uporabe košev za smeti oz. preprečevanje smetenja) itd. S tem si je mogoče zagotoviti zvestobo strank in povratne informacije. Connecting Systems for Better Services Around Special Collections (Saskia van Ber- gen, Leiden University Library, Nizozemska) V zadnjih nekaj letih je Univerzitetna knjižnica Leiden na Nizozemskem izvedla precej projektov, da bi izboljšala dostopnost svojih zbirk gradiva. Predstavitev je bila na- menjena opisu teh projektov, ki so morali ustrezati dvema zahtevama: zagotoviti boljši in hitrejši servis za njihove uporabnike ter povečati učinkovitost delovnih procesov zaposlenih v knjižnici. Uporabniki lahko od koder koli na svetu 24 ur na dan vsak dan naročajo skenirano gradivo doi:10.3359/oz1501042 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5