OZ 2014/2

54 ORGANIZACIJA ZNANJA 2014, LETN. 19, ZV. 2 uvod Mariborska knjižnica (SIKMB, http://www.mb.sik.si ) je splošna knjižnica, druga po velikosti med slovenskimi splošnimi knjižnicami. Sestavlja jo 19 enot, poleg treh osrednjih še 15 enot, razporejenih po Mariboru in okolici, ter enota Potujoča knjižnica. S svojim delovanjem knjiž- nica pokriva knjižnično dejavnost v 12 občinah, ki imajo skupaj okoli 182.000 prebivalcev. V Mariborsko knjižni- co je včlanjenih okoli 37.000 članov. Knjižnična zbirka vsebuje vse vrste gradiva, od knjig, serijskih publikacij, neknjižnega gradiva do igrač. Lo- kalna bibliografska baza podatkov obsega preko 141.000 zapisov, konec leta 2013 pa je knjižnična zbirka obsegala 766.000 enot gradiva. Mariborska knjižnica opravlja javno službo. Njeno po- slanstvo pa tudi zakonska obveza je, da vsem državlja- nom omogoča enakopraven dostop do informacij, znanja in kulture v najširšem smislu. Naša največja pozornost je namenjena vsem uporabni- kom knjižnice, ne glede na njihovo starost, zahtevnost ali usmerjenost. Trudimo se, da bi naše storitve čim bolj katalogizacija v formatu comarc: kaj zdaj? NEKAJ DILEM, KOT JIH VIDIMO V MARIBORSKI KNJIŽNICI Anka Rogina Mariborska knjižnica, Maribor Kontaktni naslov: anka.rogina @ mb.sik.si Izvle~ek Katalogizacijska praksa v posamezni knjižnici je odvisna od okolja, v katerem knjižnica deluje. V prispevku je opisanih nekaj izkušenj in dilem katalogizatorja v splošni knjižnici pri uporabi formata COMARC pri reševanju praktičnih vsakdanjih problemov. Klju~ne besede bibliografski formati, UNIMARC, COMARC, katalogizacija Abstract A library chooses its cataloguing practice, depending on the environment where it operates. Some experience with and dilemmas about the use of the COMARC format are described as seen by cata- loguers in a public library while solving their everyday practical cataloguing problems. Keywords bibliographic formats, UNIMARC, COMARC, cataloguing Članek je nastal na osnovi predstavitve z naslovom Cataloguing with COMARC format: what now?: some dilemmas as seen by the Maribor Public Library na mednarodni konferenci UNIMARC 2014: 4th UNIMARC Users' Group Meeting. Maribor, 14. maj 2014. ustrezale različnim skupinam uporabnikov. Tudi zato knjižnično gradivo združujemo v posamezne posebne zbirke ali poudarimo različne posebne lastnosti gradiva. S tem želimo knjižnične fonde ljudem čim bolj približati, jim olajšati iskanje gradiva, hkrati pa jim omogočiti tudi nova spoznanja. Katalogizacijsko okolje Knjižnice delujejo v realnem okolju, ki nikoli ni idealno. Tudi katalogizacijska praksa v posamezni knjižnici je seveda odvisna od njenega "katalogizacijskega okolja". Katalogizacijska pravila v Sloveniji niso dorečena. V osnovi temeljijo na Pravilniku i priručniku za izradbu abecednih kataloga Eve Verone iz let 1983 in 1986 (Ve- rona, 1983; 1986). Dodano je nekaj starejše, v Sloveniji uveljavljene katalogizacijske prakse, za neknjižno gradi- vo pa veljajo določila ustreznih mednarodnih standardov za bibliografski opis, ISBD-jev. V letu 2001 je bil izdan PREKAT, Priročnik za enostavno uporabo katalogiza- cijskih pravil (Dimec, et al. ur., 2001), ki naj bi bil "prva faza pri pripravi novega slovenskega pravilnika", vendar je zaenkrat to najnovejša izdaja slovenskih katalogizacij- skih pravil. doi:10.3359/oz1402054 1.04: STROKOVNI ČLANEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5