OZ 2014/1

COBISS OBVESTILA doi:10.3359/oz1401046 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI Pregled najpomembnejših novosti v programski opremi COBISS3 v letu 2014 (januar–junij) Lokalne aplikacije Vključili smo: • nov segment COBISS3/Elektronski viri, ki podpira nabavo elektronskih virov (kot so e-knjige, e-serijske publikacije in baze podatkov), objavljenih na svetovnem spletu ali računalniških omrežjih, ter omogoča povezavo s tistimi portali za izposojo e-knjig, ki so povezljivi s siste- mom COBISS; • povezavo med sistemoma COBISS in BIBLOS (spletna e-knjižnica, ki omogoča izposojo e-knjig), ki zajema naslednje: – član se prijavi na portal BIBLOS z uporabniškim imenom in geslom za Mojo knjižnico, ob tem se preverijo podatki za avtentikacijo člana, – pri nakupu licence za izposojo e-knjige se podatki o licenci programsko vpišejo v COBISS, – vsakokrat, ko si član knjižnice izposodi e-knjigo, se transakcija izposoje programsko vpiše v COBISS; • nove programske točke za beleženje dostopov uporabnikov do osebnih podatkov v dnevnik oz. t. i. LOG-datoteko. Omogočili smo: • dopolnitev podatkov o gradivu z multimedijsko vsebino; • reklamacije obveznega izvoda monografskih publikacij za zapise CIP, ki jih pripravlja nacio- nalna depozitarna knjižnica; • možnost programskega evidentiranja terjatve za izposojevalnino ali obrabnino; • kontrolo neporavnanih terjatev in omejitev izposoje članom; • brisanje neveljavne številke izkaznice pri članu; • pripravo obvestila (za celotno knjižnico ali za posamezne oddelke), ki se izpiše v COBISS/ OPAC-u pod Informacije knjižnice, ko uporabnik izbere lokalno bazo podatkov knjižnice. Metodo za evidentiranje postopkov v izposoji na stari datum smo preselili pod Sistem / Nastavitve in umaknili zahtevana pooblastila za izvedbo te metode (UPR, UPR_IME). Dopolnili smo: • kontrolo povezanosti lokalnega zapisa z vzajemno bazo podatkov pri vračanju gradiva, tako da se pri vzporednih zapisih preverja povezanost originalnega zapisa; • prenos podatkov o publikaciji iz vzajemne ali lokalne baze podatkov pri vnosu podatkov o gradivu v zahtevek za MI. V segmentu COBISS3/Izpisi smo namestili nove izpise, ki se uporabljajo v različnih segmentih programske opreme COBISS3: • I-STA-C06: Aktivni člani – po kategoriji člana, • Potrdilo o prejemu obveznega izvoda – E, • Reklamacija za obvezni izvod – E, • E-SEZ-01: Seznam licenc za izposojo in • E-SEZ-02: Seznam paketov/licenc. Dodali smo še nove vhodne parametre za pripravo nekaterih obstoječih izpisov: • Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva, • Z-SEZ-12: Seznam odpisanega gradiva (ponudba za NUK),

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5