OZ 2014/1

UVODNIK Spoštovani bralci in soustvarjalci revije Organizacija znanja! Z veseljem vam predstavljamo novo številko revije Organizacija znanja (OZ). Z veseljem še posebej zato, ker jo po lanskem letu, ki so ga zaznamovale nekatere organizacijske spremembe v uredništvu revije in resne ovire, pred katerimi se je znašlo njeno redno izhajanje, lahko ponudimo v branje v novi spletni podobi. Leta 2013 se je od dolgoletnega urednikovanja poslovil mag. Franci Pivec, ki je bil urednik revije in njen soustvarjalec vse od začetka njenega izhajanja. Ob tem se mu iskreno zahvaljujemo za ves trud in delo, ki ga je v vseh teh letih vložil v nastajanje, obstoj in razvoj revije. Mesto odgovorne urednice sem prevzela Aleksandra Rubelj. Revija Organizacija znanja je nadaljevanje prvotnih COBISS obvestil. Do vključno leta 2013 je revija izhajala v tiskani in elektronski obliki, na leto so izšle štiri številke. Z letom 2014 smo se v uredništvu odločili za nekatere spremembe, ki se nanašajo na obliko in časovni interval razširjanja njenih vsebin. Revija tako od leta 2014 (letnik 19) izhaja le v elektronski obliki, in sicer dvakrat letno. Prav tako je z leti spletna stran revije za današnje razmere postala zastarela in nepregledna, zato smo v celoti prenovili tudi njeno spletno podobo, tako da je bralcem na voljo oblikovno in funkcionalno prenovljena elektronska revija. Najnovejša številka revije v novi spletni podobi prinaša nekaj izboljšav in novosti, saj lahko revijo zdaj beremo tudi na mobilnih napravah, po njej listamo kot po tiskani izdaji, povečujemo strani, uporabimo interaktivno kazalo, si jo v celoti ali delno natisnemo ali shranimo v pdf-obliki na svojo napravo, dodajamo zaznamke, iščemo po celotnem besedilu, delimo prispevke preko družbenih omrežij in še mnogo več. Arhiv vseh do zdaj izdanih številk Organizacije znanja v prenovljeni spletni podobi še urejamo, so pa na novih spletnih straneh na voljo povezave do vseh številk tako predhodnih COBISS obvestil (1996–2001) kot Organizacije znanja (2002–2013) v prvotnih spletnih oblikah. Na novih spletnih straneh revije objavljamo tudi prenovljena navodila avtorjem, vključno z oblikovno predlogo v Wordu kot pomoč avtorjem pri vsebinski in oblikovni pripravi prispevkov za objavo v reviji Organizacija znanja. Junija 2014 je bila revija Organizacija znanja vključena v bazi podatkov s celotnimi besedili Pro- Quest Research Library in ProQuest Central. Uredništvo si bo še naprej prizadevalo, da bi revijo indeksiralo čim večje število mednarodnih baz podatkov, ki so pomembne za povečanje prepo- znavnosti in odmevnosti v njej objavljenih prispevkov. Na kratko vam še predstavljamo vsebino številke, ki je pred vami. Prispevki na različne načine obravnavajo strokovna področja, ki jih pokriva naša revija. Prvi prispevek z naslovom Federacija COBISS AAI: Avtentikacijsko-avtorizacijska infrastruktura COBISS je še posebej aktualen za knjižnice v avtonomnih sistemih COBISS na področju mreže COBISS.Net ter njihovo knjižnično dejavnost in storitve, ki jih (lahko) ponujajo svojim uporabnikom. Članek na primeru slovenskih knjižnic v sistemu COBISS.SI podaja podrobnejši vpogled v avtentikacijsko-avtorizacijske rešitve v COBISS-u za varen in enoten oddaljen dostop do informacijskih virov in servisov. Izjemoma smo se odločili, da prispevek z naslovom Povezivanje baza i servisa sistema COBISS.SI sa različitim informacionim servisima , ki je bil prvič objavljen v Zborniku radova X međunaro- dne naučne konferencije bibliotekara "Informacijska pismenost" (konferenca Juni na Uni, Bihać, 2013), zaradi aktualnosti in zanimivosti teme ponovno objavimo tudi v naši reviji.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5