OZ 2013/1-4

COBISS OBVESTILA Pregled novosti v spletni aplikaciji bibliografije in v informacijskem sistemu SICRIS v letu 2013 Novosti v sistemu SICRIS • V sodelovanju s CORDIS (Community Research and Development Information Service) smo v SICRIS vključili povezave med slovenskimi raziskovalnimi organizacijami in projekti EU, pri katerih organizacije sodelujejo oz. so sodelovale. • Pri raziskovalcih, raziskovalnih organizacijah ter pri raziskovalnih, projektnih in programskih skupinah smo pod povezavo BIBLIOGRAFIJA dodali izpis skupnih vrednosti bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS in skupno število citatov in povezav z zapisi WoS in Scopus. • Dodali smo novo storitev Najuspešnejši raziskovalci po raziskovalnih področjih in kazalcih raziskovalne uspešnosti . • Omogočili smo iskanje preko vstopne strani SICRIS. • Razvili smo novo storitev Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitve v nazive na Univerzi na Primorskem , ki omogoča izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno z merili Univerze na Primorskem, in uvedli možnost ročnega vnosa točk pri tistih zapisih, pri katerih točk ni mogoče določiti programsko. • Na predstavitvenih straneh organizacij in raziskovalcev smo vključili podatke o mentorstvu mladim raziskovalcem . • V SICRIS smo dodali povezave na Videolectures in Dlib ter podatke o raziskovalni opremi. • Dopolnili smo spletne storitve SICRIS: - iskanje organizacij po matični številki, - izpis seznama organizacij z aktivnimi projekti in programi, - izpis podatkov o raziskovalni uspešnosti. Novosti v spletni aplikaciji Bibliografije • Pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti in pri podatkih o citiranosti bibliografskih zapisov: - dodan je izpis podatkov o številu čistih citatov, deljenim s številom avtorjev (CIAu); - pri podatkih o citiranosti bibliografskih zapisov se čisti citati (CI), normirani citati (NC), H-indeks in normirani H-indeks izpisujejo ločeno za WoS in Scopus; - dodana je možnost izpisovanja podatkov o citiranosti bibliografskih zapisov tudi za raziskovalne organizacije, raziskovalne skupine, projekte in programe ter pri vrednotenju skupin izbranih raziskovalcev; - dodano je upoštevanje citatov tudi pri tipih 1.16 in 1.17, če gre za poglavja v monografijah, ki so kot knjižne zbirke obdelane v bazah SCI, SSCI, A&HCI ali Scopus; - spremenjeno je vrednotenje na osnovi sprememb Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti ; - nova baza podatkov faktorjev vpliva SNIP (Source Normalized Impact per Paper),  ki je dostopna preko COBISS/OPAC, se upošteva pri vrednotenju člankov iz revij s področij družboslovja in humanistike iz baze podatkov Scopus; - spremenjeni so izračuni ocen A1, A2 in A; ocena A4 je ukinjena, dodana je ocena A1/2, spremenjeni sta tudi kvantitativni oceni A' in A''; - v izpis je dodana nova tabela Kvantitativne ocene; - pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti se poleg števila avtorjev izpisuje tudi skupno število sodelavcev pri raziskavi; - uveden je nov način ugotavljanja avtocitatov – ugotavljajo se na podlagi zapisov za članke v COBIB.SI, ki so povezani z zapisi v bazah podatkov WoS ali Scopus, pri čemer se upoštevajo identifikacijske številke avtorjev v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI in ne več samo avtorji, ki imajo šifro raziskovalca; - pri pripravi podatkov za razpise  ARSS za programske skupine se upoštevajo objave v zadnjih petih letih le za tista leta, ko je bil avtor član programske skupine v zadnjem obdobju financiranja. doi:10.3359/oz1314050 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5