OZ 2013/1-4

M T 31 ORGANIZACIJA ZNANJA 2013, LETN. 18, ZV. 1 – 4 ponudnikih tovrstnega programja. Ugotovitve kažejo, da so programske storitve v oblaku (SaaS) najbolj priljubljena oblika tovrstnih storitev. Infrastrukture kot storitve (IaaS) in računalniške platforme kot storitve v oblaku (Paas) so primerne le za projektno usmerjene združbe, v katerih je poslovni informacijski sistem obenem tudi projektni informacijski sistem in imajo tako lahko "zasebni oblak". Prav tako je za uspešno rabo programskih storitev v oblaku pomembna zrelost družbe za PPM. [13] V drugem delu te sekcije so bili predstavljeni praktični primeri, kot so učinkovito vodenje razvojno- raziskovalnih projektov in davčne olajšave, vpliv uvedbe informacijske podpore za vodenje projektov v Zavarovalnici Triglav, simbioza tradicionalnih in agilnih praks vodenja v podjetju Parsek. Alenka Kolar in Aleš Skubic (RRC računalniške storitve) sta osvetlila projekt obvladovanja energetske učinkovitosti, kjer se za uvedbo največkrat odločijo po izvedbi pilotnih projektov (angl. proof of concept – PoC ). S pomočjo prikaza se dokazuje, da je uvedba možna in kasnejša uporaba celotne rešitve, ki bi jo projekt dal, opravičljiva z ekonomskega stališča. Projektno skupino naj bi na strani naročnika sestavljali energetiki, finančniki in informatiki, na strani izvajalca pa vodja projekta, analitik in informatiki – programerji. V praksi se kaže, da ni vedno lahko spremeniti obnašanja uporabnikov energije, prav tako pa ni vedno na voljo dovolj sredstev za potrebne investicije, ki bi povečale energetsko učinkovitost. Seveda pa so za tovrsten projekt nujne odločitve na ravni vodstva gospodarske družbe ali javnega zavoda. [13] Reference [1] http://www.dsi2013.si/ [2] http://www.drustvo-informatika.si/ [3] http://www.cobiss.si/ [4] http://www.sicris.si/default.aspx?lang=slv [5] http://www.safesigned.com/ [6] http://www.rc-ikts.si/ [7] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2010:0245:FIN:SL:PDF [8] http://www.rsg-capital.si/ [9] http://electronics.visionect.si/ [10] http://www.aventaplus.si/ [11] http://www.fylet.com/ [12] http://www.nuk.uni-lj.si/ [13] Konferenca Dnevi slovenske informatike (2013). V: [uredniški odbor Tomaž Gornik ... et al.], Dvajset let pozneje [Elektronski vir]: zbornik prispevkov, 20. konferenca Dnevi slovenske informatike – DSI, 15.–17. april 2013, Portorož. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. [14] http://data.gov.si/nio/ [15] http://www.a-life.eu.com/ Aleksandra Rubelj, Branka Mlakar Štok, Tanja Žuran Putora POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5